Artikel af ejendomsrådgiver Andreas Brahe

 

Den 1. marts år 2000 trådte nye regler om obligatorisk forsikring af olietanke i kraft. Nogle af olieleveringsselskaberne* var hurtige til at give deres kunder en hjælpende hånd, og har derfor lavet en aftale med forsikringsselskabet Topdanmark om, at kunder der køber olie af de pågældende selskaber automatisk er dækket af en ansvarsforsikring for olietanke.


Så skulle den hellige grav jo være vel forvaret og vi kan alle sove trygt om natten. Men så nemt er det desværre sjældent og heller ikke i dette tilfælde. Først og fremmest dækker forsikringen kun olietanke til privat brug. Hvis ikke mindst 50% af det opvarmede areal anvendes til beboelse, dækker forsikringen ikke.


Anvendes olietanken til privat brug, er der fortsat en række forudsætninger for, at ansvarsforsikringen dækker.


Disse er :

  • Tanken skal være under 6000 liter
  • Tanken skal være lovlig
  • Tanken skal være i ordentlig stand

 

Overholder man forudsætningerne, er der efterfølgende en række betingelser og vilkår, som begrænser dækningen af olieforsikringen. Her kan nævnes: 

  • At anlægget skal have været i brug efter den 1. marts 2000 og have været eller kunne have været i brug umiddelbart før konstateringen af forureningen. 
  • At forsikringen kun dækker indtil 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug.

 

Altså dækker forsikringen ikke gamle olietanke, som er sløfet, eller som burde have været det før 2000. Ligeledes har man en forholdsvis kort frist efter en tank tages ud af brug til at få tanken fjernet og få grunden undersøgt for en eventuel olieforurening. I hvert fald hvis man fortsat vil have forsikringen til at dække en eventuel oprensning, som ifølge Bolius koster i omegnen af 600.000 kr.

 

Derfor er det min opfordring til alle ejere af olietanke, eller købere af ejendomme med en olietank, at man får undersøgt, om der er en gældende forsikring.

 

Såfremt man har en gældende forsikring, vil jeg anbefale, at man får fjernet olietanken, så snart man er færdig med at bruge den, eller når den efter loven skal sløjfes, og at man i samme ombæring får undersøgt, om der skulle være opstået forurening.

 

Kun da vil man som ejer af en olietank kunne sove roligt om natten.

 

*Der er tale om følgende olieselskaber, eller selskaber, hvorfra der sælges olie:
Circle K Danmark A/S
Q8 Danmark A/S
Dansk Fuels A/S
YX Danmark A/S
OK a.m.b.a.
Go’on
Carl Jensens Marinelager A/S

Listen er hentet fra TopDanmarks hjemmeside,  https://www.topdanmark.dk/forsikringer/olieforureningsforsikring/ den 09.08.2019 og er kun gældende på dette tidspunkt. Det kan altid undersøges hos Topdanmark eller din olieleverandør, om du som kunde er dækket af ansvarsforsikringen.

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab