Normalt har arbejdsgivere og medarbejdere den sikkerhed, at hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke, mens han eller hun er på arbejde, vil medarbejderen på baggrund af reglerne i Arbejdsskadesikringsloven kunne opnå erstatning for den arbejdsskade, som ulykken måtte medføre.


Sædvanligvis er en medarbejder sikret på denne måde uanset om en ulykke måtte ske under arbejdets udførelse eller under en pause i arbejdet og uanset om ulykken sker på arbejdspladsen eller under transport der sker som led i arbejdet. Det vil sige, at en medarbejder, der kommer til skade i kantinen under en frokostpause, har samme dækning, som en medarbejder, der kommer til skade under selve arbejdet, og at en medarbejder, der kommer til skade under transporten mellem to arbejdsopgaver har samme dækning som en medarbejder, der kommer til skade på det faste arbejdssted.


Østre Landsret har imidlertid givet Ankestyrelsen medhold i en indskrænkende fortolkning af, hvornår en medarbejder, der opholder sig væk fra det faste arbejdssted kan få erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.


Sagen, der tog sin begyndelse i 2010, angik en medarbejder, der sammen med en kollega hentede materialer til brug på en arbejdsplads. Da transporten fandt sted på det tidspunkt, hvor medarbejderne sædvanligvis spiste frokost, valgte de to kolleger under transporten at købe frokost i en dagligvare-forretning, hvilken de indtog i bilen, mens denne holdt lovligt parkeret på dagligvareforretningens parkeringsplads. Uheldigvis blev den parkerede bil påkørt bagfra, hvilket afstedkom en skade på medarbejderen, der efterfølgende var ude af stand til at fortsætte i sit hidtidige arbejde.


Østre Landsret anlagde den indskrænkende fortolkning, at for at være en arbejdsskade i Arbejdsskadesikringslovens forstand, må et ærinde – i dette tilfælde frokosten afholdt i den parkerede bil – have haft en nødvendig eller naturlig forbindelse med medarbejderens arbejde.


Afgørelsen betyder således, at den sikkerhed som arbejdsgiver og medarbejder har i Arbejdsskadesikringsloven ikke omfatter tilfælde, hvor der foretages private ærinder, heller ikke selvom disse måtte ske i direkte forbindelse med arbejdet. Det afgørende vil være en vurdering af, om ærindet er sket i arbejdsgivers interesse og om ærindet er naturligt eller sædvanligt i forbindelse med det pågældende arbejde. Dette vil i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering; men det er på sin plads at være påpasselig med hensyn til, hvad man som medarbejder foretager sig af ærinder, når man er på arbejde.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab