Fortrydelsesret:


Når du køber hus, giver loven en frist på seks hverdage til at fortryde dit boligkøb.


Fristen løber fra dét tidspunkt, hvor både du og sælger har underskrevet overdragelsesaftalen.

Vil du bruge fortrydelsesretten, skal du betale godtgørelse på 1 procent af købesummen.

Fortrydelsen skal ske skriftligt og beskeden om, at du fortryder skal sammen med betalingen være sælger eller ejendomsmægler i hænde inden fristens udløb.

 

Advokatforbehold:


Hvis du i stedet får indsat et advokatforbehold i handelsaftalen, kan du fortryde dit køb, uden at du skal betale godtgørelse.

Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i overdragelsesaftalen, så det skal du som køber selv sørge for bliver skrevet ind.

Der er ingen regler for, hvor længe advokaten skal have for at godkende aftalen, men der aftales ofte seks hverdage. Fristen kan være længere, hvis der er behov for yderligere undersøgelser.

Et advokatforbehold giver dig mulighed for at overveje købet på ny, når du har hørt advokatens syn på overdragelsesaftalen.

Advokaten har ofte en lang række ejendomshandler med i erfaringerne, så han kan, ved at gennemgå aftalen med dig, afdække evt. problemer eller risikoområder, som du ikke selv var opmærksom på.

Advokatforbeholdet betyder, at handlen falder bort, hvis advokaten ikke kan godkende aftalen. Advokaten behøver ikke begrunde sin beslutning overfor sælger/ejendomsmægleren.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab