Principiel dom om landbrugspakkens betydning for ældre sager om overgødskning.

 

Vestre Landsret har i dag truffet afgørelse om, at ældre sager om overgødskning ikke skal bedømmes efter de nye gødningskvoter, som fulgte af landbrugspakkens vedtagelse her i foråret.

I sagen var landmanden tiltalt for en overgødskning i 2007/08 på ca. 7.000 kgN fordelt på 167 ha. Dette ville udløse en bøde på ca. 90.000 kr. Hvis reglerne for indeværende gødningsår 2016/17 skulle anvendes, var der tale om en overgødskning på ca. 1.750 kgN, svarende til en bøde på 17.000 kr.


Straffelovens udgangspunkt er, at man skal bruge de regler, der gælder på et tidspunkt, hvor dommen skal afsiges. Umiddelbart skulle man tro, at det så førte til den lave bøde på de 17.000 kr. Forsvareren argumenterede for dette resultat, og henviste blandt andet til, at baggrunden for landbrugspakken dels er et ønske om at tillade mere gødskning for at styrke landbruget, dels at man rent faktisk et blevet klar over, at den miljømæssige belastning er langt mindre, end man troede i 2007/08.


Men Landsretten nåede altså frem til, at det var reglerne for 2007/08, som skal anvendes. Begrundelsen er, at der laves en ny bekendtgørelse for hvert gødningsår, og at bekendtgørelsen for 2007/08 ikke var ændret. Derudover er henvist til, at Miljøministeriet forudsatte, at lovændringen ikke skulle få betydning for tidligere gødningsår.


Landsretten dømte derfor efter de ældre regler, men nedsatte straffen til det halve, fordi sagsbehandlingstiden havde været alt for lang hos politiet.


Den tiltalte, som hele vejen igennem har nægtet overgødskningen, er ærgerlig over sagens resultat.


Der ligger en lang række overgødskningssager og venter på afgørelsen af, hvilke regler, der skal anvendes. Det er selvfølgelig rart med en afklaring, men trist, at den faldt ud til den side. Der var rigtig mange gode argumenter for at bruge de nye regler, udtaler advokat Ellen Marie Sørensen, som var forsvarer i den nu afgjorte sag.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab