Hvis man i dødsboer og ved overdragelser mellem forældre og børn fastsætter værdien af fast ejendom inden for +/- 15% af den seneste offentlige vurdering, så er SKAT som udgangspunkt forpligtet til at godkende værdiansættelsen.


Højesteret har ved en kendelse af 8. marts 2016 slået fast, at SKAT skal acceptere en værdiansættelse, der ligger inden for +/- 15% af vurderingen, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Højesteret har dermed sagt, at der ikke eksisterer et retskrav på godkendelse af værdiansættelser, vurderingen +/- 15%.


Højesteret har i den konkrete sag fastslået, at der forelå ”sådanne særlige omstændigheder”, og at SKAT derfor ikke var forpligtet til at godkende boets værdiansættelse efter 15%-reglen.


Højesterets kendelse vedrørte et dødsbo, men det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, at SKAT fremover, også i familiehandler, vil forsøge at tilsidesætte værdiansættelser, som ligger inden for +/- 15% af vurderingen, når der foreligger
”særlige omstændigheder”.


Om der foreligger ”særlige omstændigheder”, vil bero på et skøn fra myndighedernes side. Dermed er der lagt op til usikkerhed omkring generationsskifterne. Man kan ikke være sikker på, at SKAT godkender prisen, hvis man bruger 15 %-s reglen. Sikkerheden kan kun opnås ved enten at få en mæglervurdering af ejendommen – og bruge den som grundlag for handlen – eller ved at indhente bindende svar fra SKAT om værdiansættelsen. Begge dele er med til at fordyre og forhale generationsskifterne.


Man skal være opmærksom på, at bindende svar ikke kan indhentes i forbindelse med arv, kun ved generationsskifte i levende live.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab