I kølvandet på, at 3F har etableret en konflikt til støtte for et overenskomstkrav overfor en mælkeproducent, og GLS-A har skrevet en kort orientering om de regler, der gælder for konflikter på arbejdsmarkedet, vil jeg kort redegøre for, hvad en overenskomst normalt regulerer. Dette er en kort udgave og du kan læse den fulde version på hjemmesiden her:

Hvad er mulighederne, når 3F eller en anden fagforening rasler med sablen?


Overenskomstens ”færdselsregler”


Færdselsreglerne beskriver blandt andet, at konflikter skal løses i kraft af forhandling og voldgift.


Det betyder, at hvis arbejdstagere beslutter at strejke eller gennemføre andre former for kollektive aktioner, har fagforbundene forpligtet sig til aktivt at arbejde for, at strejken stopper og at pålægge sine medlemmer at gå i arbejde.


Hvis der ikke er en overenskomst på en virksomhed, er det derimod lovligt at strejke og iværksætte kampskridt for at tvinge arbejdsgiveren til at indgå en overenskomst. Tilsvarende kan fagforbundene i forbindelse med genforhandlingen af overenskomsten varsle lovlige strejker, hvilket modsvares af arbejdsgiverens ret til at varsle lockout.


Uopsigeligheden


Hvis der først er indgået en overenskomst, er det stort set umuligt for en arbejdsgiver at komme ud af den igen. I de fleste overenskomster er der indgået en aftale om, at hvis en overenskomst opsiges, skal den fortsat være gældende, indtil den er afløst af en ny overenskomst.


Hvis arbejdsgiver indgår en organisationsoverenskomst (altså bliver medlem af en arbejdsgiverorganisation som f.eks. GLS-A), kan arbejdsgiver heller ikke frigøre sig for overenskomsten igen ved at melde sig ud af organisationen. Også efter at have meldt sig ud af arbejdsgiverorganisationen vil arbejdsgiver være bundet af reglen om, at en overenskomst er gældende, indtil den er afløst af en ny.


Gælder for alle arbejdstagere


En kollektiv overenskomst er bindende for og har virkning for alle arbejdstagerne på virksomheden, også selvom arbejdstageren ikke er medlem af et fagforbund.


Suverænitetsafgivelse


Hvis der er indgået en organisationsoverenskomst har arbejdsgiver overgivet kompetence til at forhandle overenskomsten, men det er vist sjældent, at arbejdsgiverorganisationerne ikke følger ønsker fra virksomhedens side.


Virksomhedsoverenskomster


Et alternativ til at bliver omfattet af en organisationsoverenskomst er, at den enkelte arbejdsgiver selv indgår en overenskomst direkte med fagforbundet.


Det kan gøres på to måder – enten kan arbejdsgiveren tiltræde en allerede eksisterende overenskomst eller arbejdsgiveren kan forhandle en overenskomst helt fra bunden med fagforbundene. Fagforbundene vil i den situation naturligt forsøge at få vilkår, der svarer til de sædvanlige overenskomster på området. Men en overenskomst forhandlet fra bunden mellem arbejdsgiver og fagforbundene giver utvivlsomt den største mulighed for at tilpasse overenskomsten til forholdene i den konkrete virksomhed.


Forskellen på de to kollektive overenskomster


Om man skal vælge at melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation eller arbejde mod at indgå en virksomhedsoverenskomst afhænger af den enkelte virksomhed. Under alle omstændigheder er det valg, der bør træffes nu, et valg, der rækker langt ud i fremtiden.


Hvis man vælger at indgå en virksomhedsoverenskomst, er man ikke afskåret fra senere at melde sig ind i GLS-A og blive omfattet deres overenskomst. Ved en sådan indmeldelse vil man lave en ”tilpasningsforhandling”, hvor de ansættelsesvilkår, der er gældende i virksomheden på indmeldelsestidspunktet, vil blive tilpasset organisationens overenskomst.


Virksomhedsoverdragelsesloven


Ved en virksomhedsoverdragelse, hvor der følger medarbejdere, overtager arbejdsgiver også overenskomsten.


Virksomhedsoverdragelsesloven giver dog en mulighed for, at den virksomhed, der overtager medarbejdere, kan frasige sig overenskomster, som medarbejderne tidligere har været omfattet af. Det sker ved meddelelse til lønmodtagerorganisationen senest 5 uger efter man har fået kendskab til overenskomsten. Den overenskomst og vilkår for ansættelse, som man har frasagt sig, gælder så indtil overenskomsten ophører. I skrivende stund er overenskomsten mellem GLS-A og 3F gælden i perioden 2015- 2018.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab