Advokat Ellen Marie Sørensen har skrevet en artikel på baggrund af en sag fra 2012, hvor Vestre landsret traf en afgørelse om, hvordan et dødsbo skal gøres op, når afdøde ejede en ejendom, som ved salg ville udløse en ejendomsavanceskat, og når ejendommen og skatten overtages af den efterlevende ægtefælle.  Siden da har der været flere afgørelser om samme spørgsmål, og én af sagerne har været i Højesteret, som har truffet afgørelse den 25. august 2015.

 

Læs om artiklen her: Ny praksis om skat, boafgift og dødsboer

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab