Udskriv
Skrevet af Marianne Rask
Publiceret: Onsdag, 18. Februar 2015

Ejer du en bolig i et sommerhusområde, kan du fra 1. januar 2015 søge kommunen om dispensation til at leje det ud som helårsbeboelse.


Boligen skal opfylde to krav, for at du kan få tilladelsen.

Boligen skal være:


• helårsegnet og
• beliggende på Agersø, Anholt, Askø inkl. Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø eller Aarø.


Desuden skal dispensationen medvirke til en gunstig udvikling på øen..


Dispensationen bortfalder ved ejers lovlige ibrugtagning af boligen til egen helårsbeboelse eller ved anvendelsesskifte (for eksempel hvis lejeforholdet ophører, og ejer benytter boligen til fritidsbolig).

 

Lov om planlægning § 40 a.