Der indføres nu betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser.


Loven træder i kraft den 1. februar 2015.


Med loven indføres en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger) af et køretøj i visse sager om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne i færdselsloven.


Reglerne gælder når der bliver foretaget automatisk trafikkontrol (fotovogne). Det betingede objektive strafansvar vil gælde i sager, hvor der ikke er spørgsmål om klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud (dvs. hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct.).


Det vil sige, i de sager, hvor der alene er tale om bødestraf, pålægges bødeansvaret ejeren, medmindre ejeren kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som også erkender at have ført køretøjet, eller en anden var uberettiget i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab