Selv om den afdøde var blevet gift og havde fået børn, skulle arven efter ham deles efter et testamente, som var oprettet, inden han blev gift.

 

I 1981 oprettede A et testamente, hvor han indsatte sin fraskilte kones datter, B, som eneste arving. Han begrundede i testamentet indsættelsen med, at han havde haft en nær tilknytning til hende, siden hun var 4 år gammel og havde været som en far for hende. Hun var 16 år, da testamentet blev oprettet.

 

3 år senere – i 1984 – giftede A sig med E, og de fik sammen en datter, D, i 1989. I 2011 døde A. B hævdede nu, at hun var arving i boet i henhold til testamentet, mens E og D mente, at testamentet måtte være bortfaldet, fordi de forudsætninger, hvorunder det var oprettet, ikke længere var gældende.

 

Vestre Landsret fastslog i sin dom fra 20. marts. 2014, at der ikke var ført noget bevis for, at testamentet var tilbagekaldt. Gennem årene, også efter at A giftede sig igen, havde der været jævnlig kontakt mellem A og B, som kaldte A for far. Hendes børn kaldte ham for bedstefar. Landsretten mente derfor heller ikke, at testamentet var bortfaldet på grund af bristende forudsætninger.

Under sagen var der enighed om, at B – hvis hun var medarving – skulle arve på lige fod med D.

 

B kunne med testamentet i hånden have hævdet, at hun skulle arve ¾ af arven efter A, mens E og D så skulle dele den sidste ¼. Det valgte hun ikke at gøre, så familien undgik en retssag også om det spørgsmål.

 

Sørg for at opdatere dit testamente

Det er en rigtig god idé engang imellem at gennemgå dit testamente og tage stilling til, om indholdet stadig passer sammen med det, du ønsker. Er det ikke tilfældet, skal du sørge for at oprette et nyt testamente, også hvis dit eneste ønske er at få det gamle testamente ophævet.

 

Hos TELLUS Advokater er det gratis at få gennemgået sit gamle testamente og få vurderet, om der er behov for et nyt testamente. Hvis der skal oprettes et nyt testamente, betaler du sædvanligt honorar for dette.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab