Vestre Landsret har i en dom fra 2. april 2014 erklæret en klausul om betaling af bod til et vikarbureau ugyldig. Boden skulle efter klausulen betales, hvis virksomheden ansatte medarbejderen inden for 5 år efter, at han havde været udsendt som vikar.

 

En landmand havde gennem et vikarbureau fået anvist en vikar. Af aftalen mellem landmanden og vikarbureauet fremgik, at landmanden skulle betale en bod på 100.000 kr., hvis han ansatte vikaren inden for 5 år efter, at vikaraftalen var udløbet.

 

Landmanden fastansatte vikaren efter vikaraftalens udløb, og da han ikke betalte den aftalte bod, anlagde vikarbureauet sag imod ham.

 

Vestre Landsret frifandt landmanden med følgende begrundelse:

Et vikarbureau kan kun få betaling i forbindelse med ansættelse af deres medarbejdere, hvis der er tale om en rimelig betaling for vikarbureauets rekruttering, ansættelse, oplæring og udsendelse af vikaren. De 100.000 kr. kr. var ikke en rimelig betaling for denne ydelse.

Dertil kom, at bodsklausulen reelt måtte anses som en begrænsning i vikarens muligheder for at få job. Der var ikke indgået nogen aftale mellem vikarbureauet og vikaren om begrænsninger i vikarens ret til at få job andetsteds – og som følge heraf heller ikke om vikarens ret til en lønkompensation på mindst 50 % af lønnen på det tidspunkt, hvor han fratrådte hos vikarbureauet. Bodsklausulen var derfor også af den grund ugyldig.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab