Folketinget har vedtaget ændringer af Hundeloven og Mark- og Vejfredsloven, som medfører, at der pr. 1. juli 2014 træder nye regler i kraft.

 

 

Lovændringerne er i høj grad tekniske og administrative, men der er dog væsentlige nye regler, som man bør kende til. Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet vil samarbejde om at indføre ændringerne i praksis, og Fødevare- og Udenrigs-ministeriet vil i samarbejde udarbejde informationsmateriale til turister, således disse også bliver underrettet om reglerne.

 

​Skambid

 

Hvis hunde skambider mennesker eller andre hunde, kan det medføre aflivning af hunden, og i den forbindelse er der nu indført en mere præcis definition af skambid, som beskriver, hvilke fysiske skader der skal være til stede, før der kan være tale om skambid.

 

Hvis en hund bider et menneske eller en anden hund, er det politiet, der konkret vurderer og afgør, hvorvidt der er tale om et skambid, og hvorvidt hunden skal aflives. Hundeejeren har mulighed for at forlange en hundesagkyndig undersøgelse, inden politiet træffer afgørelsen.

 

Strejfende hunde

 

Reglerne om politiets og privatpersoners muligheder for at indfange strejfende hunde er nu overført til hundeloven.

 

Det er ikke længere tilladt - efter advarsel af dyrets ejer - at skyde eller på anden måde aflive hunde, katte og tamkaniner, der strejfer på ens grund. Det er fortsat tilladt at fjerne dyret fra sin grund på en hensigtsmæssig måde, f.eks. ved at jage det væk eller forsøge at indfange det.

Det er dog fortsat lovligt at nedskyde eller på anden måde aflive dyret, hvis det angriber andre husdyr, eller der er overhængende fare for, at det vil angribe person eller ejendom.

 

Personer, der indfanger et dyr, som strejfer på vedkommendes grund, kan ikke længere kræve, at dyrets ejer skal betale for at få sit dyr udleveret. Dyrenes ejer risikerer dog at blive straffet med bøde, hvis det strejfende dyr er til væsentlig gene.

 

13 hunderacer stadig forbudt

 

Siden 2010 har hundeloven indeholdt et forbud mod besiddelse og avl af 13 hunderacer og krydsninger, hvor disse racer indgår. Dette opretholdes uændret.

I 2010 oprettedes også den såkaldte observationsliste over hunderacer, som eventuelt skulle tilføjes forbudslisten. Denne observationsliste bliver ophævet.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab