Når en ejendom har været på tvangsauktion, gør fogedretten op, hvor meget af den tinglyste gæld, der er blevet dækket ved auktionen. Fogedretten meddeler samtidig den nye ejer, at han kan bede Tinglysningsretten om at slette de pantebreve og ejerpantebreve, som ikke fik dækning.

 

Hvis den nye ejer skal låne penge i sin bank med pant i ejendommen, er han nødt til at få tinglyst et nyt ejerpantebrev og betale tinglysningsafgift på 1,5 % af hovedstolen. Sådan har reglerne været praktiseret hidtil.

 

Højesteret har imidlertid den 12. juni truffet en afgørelse, hvorefter den nye ejer kan ”genbruge” de udækkede ejerpantebreve fra auktionen og pantsætte dem som sikkerhed for nye lån.

 

Ifølge Højesteret skal det gøres ved, at ejerpantebrevet bliver transporteret til den nye ejer, og at transporten derefter bliver tinglyst. Det koster 1.400 kr. i tinglysningsafgift. På den måde kan man spare 15.000 kr. i tinglysningsafgift for hver million kroner udækkede ejerpantebreve, man kan genbruge.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab