Har du styr på, hvad de seneste lovændringer betyder for dig og din familie? Ved skilsmisse? Ved dødsfald? I et generationsskifte?

 

Der er sket rigtig meget rent lovgivningsmæssigt de sidste år:

 

* I 2007 fik vi nye regler om pensioner, som betyder, at jeres pensioner ikke skal deles mellem jer ved skilsmisse eller deles med børnene ved dødsfald.

* I 2008 kom en ny arvelov, som giver langt større muligheder end tidligere for, at du ved testamente selv kan bestemme, hvem der skal arve efter dig. Børns og ægtefælles tvangsarv blev ændret fra halvdelen til ¼ af den dødes formue. Loven indeholdt også nye bestemmelser om samlevendes muligheder for at begunstige hinanden ved testamente.

* I 2008 kom også nye regler om begunstigelse i livsforsikringer og pensioner med en langt større frihed til selv at bestemme, hvem der skal indsættes som begunstiget i forsikringen eller pensionen. Samme år fik vi også nye regler i dødsboskatteloven, som kan betyde en større skattebesparelse, hvis man skifter et uskiftet bo i forbindelse med overdragelse af en erhvervsejendom – f. eks. et landbrug.

* I 2011 og 2012 er der kommet ændringer i reglerne om, hvordan sager om deling af boer behandles.

 

Vi oplever, at mange, som har lavet testamente for 5-10 år siden, bliver temmelig forbavsede, når vi fortæller, hvad de nye regler betyder for deres testamente, og nogen er nødt til at få testamente eller ægtepagt lavet om for at nå det, de gerne vil.

 

Er du i tvivl, om du stadig har orden på tingene – så kom ind og lad os gå det igennem. Skal du ikke have lavet noget om, er gennemgangen gratis!

 

Har du aldrig lavet testamente, så kom ind og få en gennemgang af, hvad lovens regler betyder for dig og din familie, og hvilke muligheder, du selv har for at bestemme. Gennemgangen er gratis, hvis du vælger ikke at oprette testamente eller ægtepagt.

 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os med spørgsmål. Vi sender ikke en regning for en kort telefonsamtale!

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab