I starten af december 2012 afgjorde Natur- og Miljø-klagenævnet, at samtlige vandplaner var ugyldige. Siden da har stort set alle eksperter og instanser været i tvivl om, hvilken praktisk betydning det havde.

 

Der har været få udmeldinger fra det offentliges side, men slutteligt har miljøministeren og fødevareministeren medio januar udmeldt, at

1) afgørelsen ikke ændrer på randzonernes beståen, der således stadig skal udlægges i henhold til loven,
2) dyrkningen af miljøafgrøder på de 140.000 ha udskydes til 2014/2015,
3) vådområdeprojekter og vandløbsrestaureringer er principielt udskudt, men da man forventer at have de nødvendige lovændringer på plads i februar, fastholdes de i praksis, og
4) planerne om ændringer af vandløbsvedligeholdelsen udsættes indtil der er gyldige vandplaner (som så måske/forhåbentligt har et andet indhold).

 

I dag (29/1-13) er så tilsyneladende kommet endnu en konsekvens, idet Landbrug & Fødevarer oplyser, at statens advokat har overgivet sig i den principielle vandplanssag L&F anlagde i maj 2012. Vi ved endnu ikke, hvad der helt konkret er sket i sagen, men L&F forventer det giver en positiv afsmitning for de vandplanssager, som de enkelte landmænd selv har anlagt.

 

I TELLUS Advokater har vi anlagt 23 vandplanssager, og vi forventer inden længe, at Kammeradvokaten vil meddele, at de tager bekræftende til genmæle, hvilket i daglig tale betyder, at de giver os ret i, at vandplanen i hver enkelt sag er ugyldig. Hvad dette så videre får af konsekvenser er ikke på nuværende tidspunkt muligt at gisne om.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab