Den 1. juli 2013 blev der ændret en del praktisk omkring reglerne for separation og skilsmisse.

 

Ændringerne kom i lov nr. 647 af 12/6-2013 og trådte i kraft pr. 1/7-2013. Det betyder, at såfremt man har indleveret begæring om separation/skilsmisse før 1/7, så behandles den efter de gamle regler.

 

I oversigtsform er ændringerne:

  • De regionale Statsforvaltninger omdannes til en central enhed med base i Åbenrå (§§ 1-17 m.fl. i ændringsloven).
  • Klagefristen i sager om børne- og ægtefælle-bidrag nedsættes fra 1 år til 4 uger (§§ 18+19).

Og de store ændringer er i § 20:

  • Hvis ægtefællerne er enige kan de få skilsmisse uden forudgående separation.
  • Hvis ægtefællerne ikke er enige, skal der indledningsvist ske en separation, hvorefter en af ægtefællerne kan begære skilsmisse efter et halvt år.
Derudover er gebyrerne ændret, således der nu skal betales 900 kr. i f.m. anmodning om både separation og skilsmisse og 1000 kr. for at vilkårsforhandle i Statsforvaltningen.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab