I forlængelse af vores tidligere artikel om Nye muligheder i selskabsloven, er her oversigten over, hvornår de enkelte ændringer implementeres.

 

Med lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister har Folketinget vedtaget en række ændringer. I forbindelse med loven fik Erhvervs- og vækstministeren bemyndigelse til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden. Denne bemyndigelse har Erhvervs- og vækstministeren udnyttet, og følgende væsentlige ændringer træder i kraft 1. januar 2014:

 

I selskabsloven:

 • Kapitalkravet til anpartsselskaber på 50.000 kr.
 • Grænseoverskridende flytning af hjemsted
 • Iværksætterselskaber kan stiftes og registreres
 • Krav om indføring af kapitalandele i nummerfølge i ejerbogen udgår
 • Bestemmelsen om kapitaltab ændres – bundgrænsen på 62.500 kr. ophæves
 • Præciseringer af selskabsloven
I årsregnskabsloven:
 • Opsparingsmodel som konsekvens af indførelse af IVS’er
I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder:
 • Afskaffelsen af mulighed for at stifte nye SMBA’er (selskaber med begrænset ansvar)
Ændringer af selskabsloven og årsregnskabsloven, som endnu IKKE træder i kraft omfatter:
 • Delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber
 • Ingen åbningsbalance ved overtagelse af en bestemmende post kapitalandele
 • Forkortelse af perioden for opfordring til minoritetskapitalejere til indløsning af kapitalandele fra 4 uger + 3 måneder til 4 uger i alt.
 • Frist for anmeldelse af fordringer i forbindelse med fusion og spaltning bliver kortere, således at kreditorer kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter offentliggørelse
 • Mulighed for andelshaverne i et andelsselskab at fravælge omdannelsesplan
 • Konsekvensændringen af mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab