Udskriv

 

Som advokater er vi underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet eller som anvendes til finansiering af terror.

 

Kundekendskab

Reglerne indebærer, at vi skal have dokumentation for vores kunders identitet, når vi arbejder med følgende sager:

Dokumentationen består normalt af en kopi af det gule sundhedskort samt kopi af pas eller kørekort. Vi gemmer dokumentationen i 5 år, herefter skal den fornys, hvis vi stadig har et kundeforhold, som er omfattet af reglerne.

 

Forvaltning af kunders penge

Hvis vores kunde har indbetalt penge til os, skal vi indsætte dem på vores klientkonto, som vi har i Alm. Brand Bank. Overfor banken skal vi kunne dokumentere, hvem der er de reelle ejere af de penge, som står på vores klientkonto. Derfor skal vi sende kopi af kundernes legitimationspapirer til banken, hvis banken forlanger det.  Det vil banken f. eks. gøre i forbindelse med intern revision eller hvis de har Finanstilsynet på besøg.

Vi kan kun sende kundernes personoplysninger videre, hvis kunderne samtykker i det. Derfor vil vores kunder i forbindelse med opstart af en sag, der er omfattet af reglerne, blive bedt om at samtykke i, at vi videregiver kopi af legitimationspapirer til banken.

 

Indberetningspligt

Hvis en af vores medarbejdere får mistanke om, at en transaktion, som vi bliver bedt om at foretage, vedrører hvidvask af penge, skal vi underrette politiet om det. Denne underretning sker, uden at kunden får besked om det. Politiet tager herefter stilling til, om de vil igangsætte en efterforskning, og om vi må fortsætte transaktionen, eller vi skal stoppe den og træde ud af sagen.

Medarbejderne kan vælge at foretage en anonym anmeldelse til ledelsen af TELLUS Advokater om, at der foregår noget mistænkeligt. Dette sker via en obligatorisk whistleblowerordning. Det er ledelsen, som bestemmer, om TELLUS Advokater går videre med sagen til politiet.