TELLUS Advokater skal følge reglerne i EU's persondataforordning og de supplerende danske regler, som vedtaget af Folketinget eller fastsat af Datatilsynet.

TELLUS Advokater har vedtaget følgende regler for behandling af persondata:

 

Datasikkerhed

Alle IT-systemer, som anvendes til opbevaring af personoplysninger, er forsynet med firewall og virusbeskyttelse.

Kun personer, som af virksomheden er bemyndiget til at behandle personsager, herunder administrere ansatte og deres lønforhold, har adgang til IT-systemerne, hvor personoplysninger opbevares.

Sådanne personer skal sikre deres adgang med password, som skal opbevares omhyggeligt og ikke må deles med andre.

IT-systemer, som indeholder personoplysninger, skal være slukket eller sikret med adgangskontrol (password), når de forlades.

 

Indsamling af personoplysninger

Oplysninger om personforhold, som modtages af TELLUS Advokater, må kun gemmes, hvis 

 • Oplysningerne er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som påhviler os eller vores kunder
 • Oplysningerne tjener til opfyldelse af et lovkrav
 • Oplysningerne er nødvendige, for at virksomheden kan beskytte egne interesser
 • Den person, som oplysningerne vedrører, har givet samtykke til det.

 

Videregivelse af personoplysninger

Oplysninger om personforhold må kun videregives til andre, hvis dette  

 • er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som påhviler os eller vores kunder
 • tjener til opfyldelse af et lovkrav
 • er nødvendigt, for at virksomheden kan beskytte egne interesser
 • den person, som oplysningerne vedrører, har givet samtykke til det.

TELLUS Advokater har sine systemer hostet virksomheder uden for TELLUS. Der er indgået lovpligtig datebehandleraftale herom.

 

Information til den registrerede

TELLUS Advokater skal give oplysninger til de personer, som man har registreret oplysninger om, med hvilket formål oplysningerne er indsamlet, herunder hvem de videregives til, med mindre den pågældende person i forvejen ved dette.

Vi skal derudover oplyse den registrerede om, at vedkommende 

 • har ret til at få indsigt i, hvad der er registeret, 
 • har ret til at kræve eventuelle fejl rettet, og
 • har ret til at få oplyst, hvornår oplysningerne slettes.

I forbindelse med opstart af en sag modtager vores kunder derfor en vejleding om reglerne i Persondataforordningen.

 

Sletning af oplysninger

Som vejledende retningsliner agter TELLUS Advokater at følge disse regler:

Oplysninger om ansøgere til ledige stillinger slettes, når ansøgningsproceduren er afsluttet, for så vidt angår de ansøgere, som ikke blev ansat, og senest ½ år efter ansøgningsprocedurens afslutning.

Oplysninger om ansatte slettes, når ansættelsesforholdet ophører. Dog bevares oplysninger om løn, skat og – for så vidt angår udlændinge – pasoplysninger – i 5 år efter ansættelsesforholdet ophør af hensyn til myndighedernes kontrol med virksomheden. Andre oplysninger slettes senest 1 år efter fratrædelsen.

Oplysninger om kunder slettes 10 år efter, at sidste samhandel er foregået. Forældelsesfristen for krav på erstatning for rådgivningsfejl er 10 år. Det er derfor nødvendigt for TELLUS Advokater at kunne dokumentere i op til 10 år hvilken rådgivning, der er ydet.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab