Hvis du som kreditor har sikret dit tilgodehavende ved at opnå virksomhedspant hos debitor, kan det være nærliggende at tro, at den hellige grav er velforvaret. Virksomhedspant er jo et ”flydende pant”, der ikke er bundet op på enkelte aktiver; men kan omfatte f.eks. debitors varelager, uanset hvilken udskiftning der er af specifikke varer i lageret og uanset, om det samlede varelager måtte svinge i størrelse og værdi.


Imidlertid kan et udlæg bringe uorden i prioritetsrækkefølgen og tvinge dit virksomhedspant ned under andre sikrede rettigheder.


Hvis tredjemand foretager udlæg hos debitor, og inden 3 dage foretager behørig denunciation (meddelelse) heraf, vil udlægget få plads foran virksomhedspantet i prioritetsrækkefølgen. Dette er i sig selv problematisk, men bliver potentielt katastrofalt, når de øvrige rettigheder i prioritetsrækkefølgen ikke på samme måde skal respektere udlæggets fortrinsret.


Virksomhedspantet kan således blive presset ned bag tinglyste rettigheder, der ikke skal tåle at blive ringere stillet pga. udlægget.


Som virksomhedspanthaver har man 2 muligheder for at imødegå en sådan situation: Enten kan man vælge at indfri udlægshavers tilgodehavende – dette medfører dog ikke, at virksomhedspantet udvides til at omfatte det indfriede beløb - eller også kan man, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en konkursbegæring, da Konkursloven giver mulighed for omstødelse af udlæg foretaget senere end 3 måneder før fristdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab