Landsskatteretten har afgjort 14 sager (offentliggjort 2), hvoraf fremgår, at strukturskade på landbrugsjord, er varige skader, der udløser ekspropriationserstatning, som er skattefri.


Af Landsskatterettens afgørelse fremgår, at uanset der er tale om let, middelsvær eller svær strukturskade, anses det for varige skader.


Hvis der er sket beskatning af erstatningen, er der mulighed for genoptagelse af skatteansættelsen. Anmodningen skal fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår (tilbage til 2016).


For indkomstårene 2013 – 2015 skal der reageres inden 6 måneder efter, man har fået kendskab til forholdet.


For yderligere oplysninger kontakt TELLUS Advokater eller din revisor.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab