Udskriv
Publiceret: Mandag, 5. August 2019

Artikel af advokat Jesper Theilmann Jensen

 

Det har i mange år været kendt, at man skal være varsom med brugen af tantebestyrelser og stråmandsdirektører, uanset om man er virksomhedsejeren, der ønsker at få en føjelig bestyrelse eller direktion, eller om man er den eller de personer, der er udset til at udfylde posten som marionet- og/eller nikkedukke i bestyrelsen/direktionen.


For virksomhedsejeren har der ligget en risiko i, at en bestyrelse eller direktion uden de fornødne kompetencer vil være ude af stand til at bidrage konstruktivt til virksomhedens ledelse og for medlemmerne af en tantebestyrelse/stråmandsdirektører har der ligget en risiko i, at man som lægmand uden de fornødne kompetencer har kunnet ifalde ansvar for de til tider katastrofale forretningsmæssige beslutninger, som bestyrelsen/direktionen har ladet virksomhedsejeren tage.


Nu har Vestre Landsret i en konkurssag imidlertid skærpet straffen for en person, der i ca. ½ år var indsat som stråmandsdirektør i et selskab, der var ejet af vedkommendes niece. Uanset at stråmandsdirektøren tog skridt til at rette op på virksomhedens mangelfulde bogføring, uanset at stråmandsdirektøren tog skridt til at afhænde virksomhedens aktiver til en af SKAT ubestridt vurderingspris med henblik på at rejse kapital til indfrielse af gælden til det offentlige og uanset, at under 5 % af virksomhedens gæld til det offentlige hidrører fra perioden, hvor stråmandsdirektøren var på sin post, valgte Vestre Landsret at idømme stråmanden en konkurskarantæne på 3 år i henhold til Konkurslovens § 157, stk. 2, jf. § 158, stk. 1.


Vestre Landsrets kendelse må ses som udtryk for, at der nu er endnu mere grund til at være agtpågivende, når man overvejer at påtage sig et hverv i en bestyrelse/direktion.