På det seneste har medierne genlydt af oplysninger om den efterhånden 2 år gamle sag, hvor 160-190 landmænd fra hele landet har været involveret i at gøre brug af ulovlig gødning og pesticider.

 

Der er tale om en sag, hvor der ifølge det oplyste har været over 500 lastbiltransporter over den dansk-tyske grænse i perioden 2007-09 med ulovlig import af 15.000 tons kunstgødning og 45 tons sprøjtegift. Det formodes, at aftagerne (landmændene) derfor har haft mulighed for at sprede mere kunstgødning og sprøjtegift ud end tilladt, hvilket er en overtrædelse af miljøreglerne.

 

Derudover er de 21 tons af sprøjtegiftene ulovlige at bruge her i landet.

 

Straffen

Udgangspunktet i en sådan straffesag er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, som i § 110 fastsætter straffen til bøde. Dog kan der blive tale om fængsel, såfremt der er tale om grove forhold eller overtrædelser af anden lovgivning samtidig med.

 

Bagmændene bag det hele står sandsynligvis til fængselsstraffe, da der er tale om voldsomme mængder i denne sag, og da der er tale om en yderst organiseret overtrædelse af loven, som man ydermere må formode har givet dem en væsentlig indtægt. Derudover vil der være tale om nogle velvoksne bøder, der bl.a. tager udgangspunkt i de afgifter staten er blevet snydt for.

 

Landmænd, som har købt og brugt ulovlige pesticider, risikerer store bøder. Det samme gælder de landmænd, som ved køb og brug af gødning har overskredet deres kvælstofkvote og dermed har overgødsket. Bødernes størrelse vil typisk være påvirket af, hvor vidende landmændene var om overtrædelsen (uagtsomheden). Desuden risikerer de træk i landbrugsstøtten for at overtræde krydsoverensstemmelseskravene.

 

En mere konkret vurdering af straffene afhænger af, hvori overtrædelsen består, og hvad anklagemyndigheden kan bevise i de enkelte tilfælde. F.eks. kan følgende være afgørende:

 

Har man købt noget, som var lovligt i DK men, som der ikke var betalt afgift af? Har man købt noget, som ikke var godkendt i DK? Har man brugt det på sine marker? Har man noget opbevaret? Har man videresolgt noget? Vidste eller burde man vide det, da man overtrådte loven?

 

Sagsgangen

De foreløbige udmeldinger tyder på, at Miljøstyrelsen (i samarbejde med Skat og Politiet) tager sagen meget alvorligt og vil sætte mange ressourcer af til at få sagen endevendt, så alle overtrædelser bliver anmeldt.

 

Alvorligheden skyldes selvfølgelig, at det i bund og grund handler om vores alles grundvand.

 

En så stor sag kan nemt ende med, at det overfor den enkelte kommer til at fremstå meget standardiseret, da man jo er ”en i mængden”. Man skal dog ikke bare på grund af sagsgangen føle sig skyldig og opgive på forhånd. Det er rimeligt, retfærdigt og forventeligt, at hver enkelt sag bliver undersøgt objektivt til bunds, og det sikrer man sig bedst ved selv at tage del i den.

 

I straffesager oplever man desværre af og til, at klienterne har en fornemmelse af, at de stiller sig bedst ved at lege struds og stikke hovedet i en busk, hvilket er helt forkert. Jo mere man samarbejder og får sagen konkret gennemgået, jo bedre mulighed giver man politiet for at gennemføre den objektive undersøgelse af sagen, som de er forpligtet til. Og hvis sagen er korrekt oplyst og undersøgt objektivt, så er der i vores system en ret stor sikkerhed for, at den endelige dom også er den rigtige.

 

Hvis man bliver anmeldt i sagen, er det derfor vigtigt, at man straks søger bistand. Både for at sikre sig en korrekt afgørelse i sidste ende, og også fordi man hurtigst muligt skal have besvaret henvendelser fra NaturErhvervstyrelsen, som afgør træk i EU-støtten.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab