Færdselsloven omkring langsomt kørende køretøjer.

En landmand førte en traktor med to vogne efter. Der var tale om et vogntog på over 18 meter, og hvor chaufføren passerede 3 vigelommer uden at holde ind, så de bagved kørende kunne komme forbi.

Da chaufføren blev standset, var der en ”hale” på 13 biler efter vogntoget.

Landsretten henviste til, at der i forarbejderne til bestemmelsen i færdselslovens § 22, stk. 2, hvor der står, at bestemmelsen sigter mod overhalinger af køretøjer, der ikke følger trafikrytmen, fordi de kører med lav hastighed (f.eks. traktorer eller motorredskaber).

Efter loven har chaufføren i sådanne tilfælde pligt til at nedsætte hastigheden og om nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart det er muligt, og eventuelt helt standse.

På denne baggrund tiltræder landsretten, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 2, ved at have undladt at føre traktorvogntoget ind til siden for at lette overhaling af tiltaltes traktorvogntog i en situation, hvor der var flere køretøjer bag tiltalte køretøj.

Bødestraffen var 1.000,- kr.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab