Når der eksproprieres arealer til gavn for almenvellet, skal disse arealer typisk anvendes til byggegrunde eller til opførsel af tekniske anlæg og lignende.

 

Ekspropriation sidestilles med almindeligt frit salg af varer f.eks. byggegrunde.

 

Salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit, men det er salg af byggegrunde ikke. En byggegrund i momsmæssig forstand er et ubebygget areal, der er udlagt til opførelse af bygninger – og her ses et motorvejsbyggeri også som en bygning.

 

I momslovens forstand kan vejanlæg, broer eller regnvandsbassiner også være bygninger. Det kan heller ikke udelukkes, at en gasledning, som nedgraves i jorden, også skal anses for en bygning.

 

Det er derfor vigtigt, at man som lodsejer, der skal afgive (sælge) jord, er opmærksom på, om der kan være momspligt ved salget.

 

Hvis man er i tvivl, skal der enten indhentes bindende svar ved Skattestyrelsen, eller der skal tillægges moms til beløbet.

 

Som tommelfingerregel skal det altid afklares, inden der indgås aftale, om der er tale om momspligtigt salg.

 

Når der forhandles, bør det altid ske eksklusiv moms, og er der den mindste tvivl, skal der tillægges moms.

 

Ekspropriationsmyndigheden skal ikke oplyse om momspligt, det er dit eget ansvar som sælger at få det afklaret.

 

Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe og evt. drøfte de enkelte sager, ellers spørg din revisor.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab