Gaver mellem mand og kone

 

Det er helt sædvanligt, at der er et ”gavemiljø”, når man er gift, og at man giver hinanden gaver til fødselsdag og jul. Dette er ikke noget problem, så længe der er tale om sædvanlige gaver.

  

Ind imellem møder vi spørgsmålet, om vi ikke lige kan lave det, så konen f.eks. bliver ejer af sommerhuset?

 

Man kunne selvfølgelig sælge det til hende, så pengene bliver betalt til manden og kommer ind på hans bankkonto, men ofte er det tanken, at konen bare skal eje sommerhuset, og der skal ikke være penge mellem mand og kone…. og så bevæger vi os derud, hvor vi skal se, hvad juraen fortæller.

 

I 2016 blev der afsagt dom i en sag i Vestre Landret, hvor der var givet gaver fra konen til manden. Historien var nærmere, at konen havde lavet noget, der var ulovligt og var blevet dømt til at skulle tilbagebetale 1,2 mio. kr. Lige inden hun blev dømt, havde hun foræret manden sin opsparing fra 4 bankkonti og sin bil, alt sammen til en samlet værdi af 900.000 kr.

 

De, der havde et krav mod konen, anlagde en retssag mod manden, med krav om betaling af 900.000 kr., som han jo havde fået af konen, og dommen fastslår, at manden skal betale.

 

Baggrunden er reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger.

 

I den lov kan man læse, at hvis man giver gaver, der er større end sædvanlige lejlighedsvise gaver, så skal gaven gives ved en gaveægtepagt. Det vil sige, at der skal laves en aftale (ægtepagten), som beskriver, hvad det er, man forærer væk, og den skal tinglyses i personbogen. Typisk noget de fleste ikke vil kunne lave hjemme og som ofte kræver hjælp fra advokaten eller andre rådgivere, der kender til dette.

 

Samtidig må gaven ikke stå i misforhold til givers kår. Altså kan gavegiverens kreditorer kræve betaling fra modtageren af gaven, svarende til gavens værdi, hvis gavegiveren ikke har beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine gældsforpligtelser.

 

Der gælder ingen tidsfrister i denne beskyttelsesregel for dine kreditorer, og du skal derfor i tide gennemtænke ejerforholdene til familiens ejendele.

 

Gaver mellem ægtefæller skal derfor gives med ægtepagt i tider, hvor det går godt, og formuen vokser. Når først man opdager, at der er problemer med økonomien, er det for sent!

 

For de selvstændige er der endda givet en hjælpende hånd i lovens §31, hvor der står:

 

”En ægtefælle, hvis indtægter i løbet af et kalenderår har givet overskud, kan inden udløbet af det følgende år uden oprettelse af ægtepagt vederlagsfrit overdrage den anden ægtefælle indtil halvdelen af overskuddet. Overdragelsen har dog kun gyldighed mod overdragerens kreditorer, for så vidt han i et af ham underskrevet dokument har angivet overskuddets størrelse, og han derhos har beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler tilbage til at dække sine forpligtelser.”

 

Altså, i gode tider, kan man forholdsvist nemt flytte midler over til den anden ægtefælle, endda uden ægtepagt. Det eneste der kræves, udover at man jo har et overskud er, at man skriver ned hvor meget overskuddet er og dernæst sikrer sig, at man kan bevise, at man, selv om man forærer det halve overskud væk, har beholdt nok til at kunne betale egen gæld. Så husk at drøfte muligheden med din revisor ved gennemgang af regnskabet J

 

 

 

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab