Hvad er omfattet af BBR (Bygnings- og boligregisteret)

 

Som ejer er det dit ansvar at holde øje med, at oplysninger i BBR er korrekte.

 

De oplysninger, der er omfattet af registreringspligt i BBR er:

• Hvilke bygninger er der på ejendommen

• Hvornår er de opført

• Hvornår er der sket om- og tilbygninger

• Areal på de enkelte bygninger

• Samlet boligareal

• Samlet erhvervsareal

• Areal af udnyttet tagetage

• Areal af udestue

• Energiforsyning.

• Kloakforhold

 

Du skal ikke indberette til BBR, hvis du udvider dit badeværelse eller får sat dit køkken i stand i stuehuset, men inddrages der fx et uudnyttet loftsareal til boligformål, så skal dette indberettes.

 

Sker der ændringer i en driftsbygnings anvendelse skal dette indberettes.

 

Tilsvarende gælder naturligvis ved opførelse af nye bygninger eller nedrivning af eksisterende bygninger.

 

Hvem bruger oplysningerne i BBR?

 

BBR anvendes af både statslige og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

• Kommunerne anvender BBR-oplysninger i forbindelse med konkret sagsbehandling, som fx byggesager og ved beregning af vandafgifter og kloakbidrag. BBR bliver derudover brugt til beregning af ejendomsvurdering samt ved analyser og planlægningsopgaver.

• Inden for staten er der mange myndigheder, der anvender BBR-oplysninger. SKAT bruger fx BBR-oplysninger til fastsættelse af ejendomsvurdering. 

• Forsyningsselskaber anvender BBR-oplysninger i forbindelse med planlægnings- og analyseopgaver og ved fastsættelse af afgifter. 

• Private virksomheder bruger BBR-oplysninger i forbindelse med handel, finansiering og forsikring af ejendomme.

 

Fejl i BBR ?

 

Hvis der er fejl i dine BBR registreringer, skal du som ejer sørge for, at de bliver rettet. Det gør du ved at kontakte den kommune, hvori din ejendom er beliggende.

Du kan enten kontakte kommunen direkte eller anvende dette link.

http://bbr.dk/kontakt_din_kommune/0/32

 

I en salgssituation er vigtigt, at oplysningerne er korrekte, således at køber ikke bliver fejlinformeret.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab