Pr 1. juli 2017 har folketinget vedtaget at ændre reglerne i lov om drift af landbrugsjord, således at den nuværende mulighed for at få 15 års genopdyrkningsret ændres til en permanent genopdyrkningsret.

 

I dag kan der indgås aftale med kommunen om, at en landmand kan lade jorden ligge udyrket hen i græs i en periode, uden at naturbeskyttelseslovens § 3 ”griber” jorden. Tidligere har perioden maksimalt kunnet vare 15 år.

 

Denne 15- års regel falder væk, da man nu kan lade jorden blive liggende på ubestemt tid.

 

Reglen gælder også allerede indgåede aftaler om 15 års opdyrkningsret. 

 

Hvis arealet ønskes genopdyrket skal dette anmeldes til kommunen.

 

Det skal bemærkes, at genopdyrkningsretten efter vejledningen bortfalder for hele det anmeldte areal, selv om kun en del af arealet med genopdyrkningsret genopdyrkes.

 

Lovændringen er en opfølgning på ”Aftale om Naturpakke”, hvorefter aftaleparterne ønsker at øge landmændenes incitament til at udlægge flere arealer til naturformål. Målet er at iværksætte indsatser med henblik på at afbureaukratisere reglerne på området, så der skabes plads til mere natur uden byrdefulde regler.

 

Øvrige regler i forhold til anden lovgivning forbliver uændret.

 

Kilde: Seges

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab