Der er to store forandringer i den nye ferieordning, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, og som skal igennem Folketinget for at erstatte den godt 80 år gamle nuværende ferielov.

 

Ferie med løn til alle: 

Den største forandring er, at unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, allerede fra første dag sparer op til ferie med løn, som kan afholdes løbende. Hver måned vil der tikke 2,08 feriedag ind på feriekontoen, og de dage kan bruges, når man har lyst. Alle har – og vil have det fremover – ret til fem ugers ferie, men den nuværende lovgivning betyder, at man skal have haft job i et år, før man kan få betalt ferie. Her har feriedagpenge tidligere været den økonomiske dækning, men fra 1.september 2020 kan man få løn under ferie fra første arbejdsdag.

Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have samme ret til ferie, som de har i dag. Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

Den nye ferielov giver ligesom den nuværende ferielov ret til 25 dages betalt ferie, en feriegodtgørelse på 12,5 procent og et ferietillæg ved ferie med løn på 1 procent. Det nye ved ændringen af ferieloven er, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede i det første ansættelsesår.

 

Generelle ændringer for alle lønmodtagere:

For alle lønmodtagere medfører den nye ferieordning som noget nyt, at ferien optjenes løbende i ferie-året fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder). Med en ny ferieordning vil du – som i dag – optjene 2,08 feriedage om måneden.

Den optjente ferie kan afholdes i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder). Den periode, du kan holde din ferie i, er således sammenfaldende med optjeningsperioden – men fire måneder længere. Det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt.

 

Hvis man er ny på arbejdsmarkedet

Er du ny på arbejdsmarkedet, vil du med den nye ferieordning få ret til at afholde betalt ferie allerede det første år af din ansættelse. Det skyldes, at du med den nye ferieordning kan afholde betalt ferie, når du har optjent den. I dag kan du risikere at vente 16 måneder, før du kan afholde betalt ferie.

 

Et eks.

Ansættes du pr. 1. september og vil holde en uges vinterferie i februar måned, kan du aftale dette og bruge 5 af de feriedage, du har optjent fra optjeningsperiodens begyndelse den 1. september til og med januar. Hver måned optjenes 2,08 feriedage, hvilket betyder, at du i februar i alt har 10 feriedage til rådighed.

Hvis du senere ønsker at holde tre ugers sommerferie i juli måned, vil du kunne aftale at bruge de 10 feriedage, du har optjent fra februar til og med juni (2,08 feriedage i 5 måneder) samt de 5 feriedage, der var tilbage fra vinteren. Herefter vil du i september have 5 feriedage tilbage, som du fx kan afholde om efteråret.

 

Hvis du allerede er i ansættelse

For dig, som er i ansættelse, er de primære ændringer i den nye ferieordning, at optjenings- og afholdelsesperioden ændres.

Optjeningsperioden ændres fra at være kalenderåret (januar til december) i den nuværende ordning til at være fra september til og med august i den nye ordning. Afholdelses-perioden ændres fra at være maj til april året efter optjeningsåret i den nuværende ordning til at være september i optjeningsåret til og med december året efter (16 måneder).

Den ændrede optjenings- og afholdelsesperiode medfører, at du – i stedet for at få din optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj – fremover får din optjente ferie til rådighed månedsvis. Det betyder, at den ferie, du har optjent i fx februar måned, allerede kan afholdes fra marts måned samme år.

Varslingsreglerne er de samme som i dag – mindst tre måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie, og du har fortsat krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj – 30. september (hovedferien)

Et eksempel på dette: Lønmodtager, der holder juleferie, sommerferie og efterårsferie.

Ønsker du fx at holde 5 dages juleferie i december måned, kan du aftale at bruge de ferie-dage, du har optjent fra optjeningsperiodens begyndelse den 1. september til og med november. Hver måned optjenes 2,08 feriedage, hvilket betyder, at du i december i alt har 6 feriedage til rådighed.

Hvis du efterfølgende ønsker at holde sommerferie i juli måned, vil du kunne aftale at bruge den ferie, du har optjent fra december til juni (2,08 feriedage i 7 måneder samt den feriedag, der var tilbage fra december). Det betyder, at du i juli kan aftale at afholde 15 feriedage. De resterende 5 feriedage vil du efter aftale kunne afholde fx i september eller som efterårsferie i oktober.

Kilde: Ferielovsudvalget

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab