Østre Landsret har afsagt en kendelse hvoraf det fremgår, at gældssanering blev nægtet, da skyldner havde undladt at afdrage på sin gæld, selv om han havde haft rimelig mulighed herfor.

 

Hovedresumé:

A, der ansøgte om gældssanering, havde ifølge årsopgørelser for 2013, 2014 og 2015 modtaget mellem 450.343 kr. og 528.906 kr. i lønindkomst. I 2014 og 2015 modtog A tilbagebetalinger fra SKAT, som han anvendte til forbrug og indskud til en lejlighed.

Landsretten lagde ligesom skifteretten til grund, at A igennem flere år havde haft mulighed for at afdrage på sin gæld med et ikke ubetydeligt beløb pr. måned. Det havde A ikke gjort, og han havde heller ikke hensat noget beløb til sine kreditorer. 

 

Tellus anbefaler:

Når man er gået fallit, og man har fået oparbejdet en relativ uoverskuelig gæld, da er det vigtigt - såfremt man senere ønsker at få gældssanering -  at man sammen med sin revisor får lagt et budget, som opfylder betingelserne for at få gældssanering. 

Et eventuelt overskud fra løn eller et eventuelt modtaget gavebeløb skal anvendes til brug for nedbringelse af sin gæld til ligelig fordeling blandt kreditorerne.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab