Mange søskende driver i dag virksomheden sammen som fx et I/S-selskab eller et ApS eller A/S, men har I sikret, at den anden part kan drive virksomheden videre efter et dødsfald? 

 

Overdragelse i levende live

I levende live kan virksomheden overdrages med succession til ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, som du har levet sammen med i over 2 år – ligeledes kan en medarbejder i visse tilfælde overtage med succession. Succession betyder, at den, der overtager virksomheden, også overtager forpligtelsen til at betale skat af eksempelvis ejendomsavance, aktieavance, genvundne afskrivninger og opsparing i virksomhedsskatteordningen. Skatten skal først betales, når den, der har overtaget virksomheden, sælger virksomheden videre. Ofte sættes prisen på virksomheden ned som kompensation for, at køberen overtager skatten. 

I levende live er der derfor ikke det store problem.

 

Overdragelse ved dødsfald 

For at kunne succedere i forbindelse med et dødsfald, mod at betale mindre for virksomheden, kræves det, at man er arving eller legatar i dødsboet. 

Hvis I ikke er hinandens arvinger, kan I derfor ikke overtage den afdødes andel af virksomheden med succession. 

Vigtigheden af at være indsat som hinandens arving eller legatar tydeliggøres ved følgende eksempel: 

To brødre, A og B, overtog i 1988 forældrenes ejendom i lige sameje med succession. Der hviler en ejendomsavance på ejendommen på 6 mio. kr., dvs. 3 mio. kr. til hver. Ejendommen er 15 mio. kr. værd. 

Begge brødre er efterfølgende blevet gift, herefter er de ikke hinandens arvinger.

Bror A afgår ved døden. A’s hustru ønsker ikke at have noget med ejendommen at gøre og vil derfor sælge. B overtager A’s halvdel til 7,5 mio. kr., da han ikke er indsat som arving, kan han ikke overtage skatten og skal derfor betale det fulde beløb. Dødsboet skal samtidig indbetale skatten svarende til 1,5 mio. kr. (50 % af avancen). Enken får således 6 mio. kr. med sig, mens B skal finansiere det fulde beløb. 

Hvis B havde været indsat som arving til for eksempel 1 procent af dødsboet, ville B kunne overtage ejendommen med succession. 

På grund af successionen kan A’s andel af ejendommen handles over til B for en pris på 6,6 mio. kr.  

Enken vil herefter sidde tilbage med ca. 6,6 mio. kr., dvs. ca. 600.000 kr. mere, end hvis der var solgt uden succession. B har derimod overtaget virksomheden for 900.000 kr. mindre og har dermed mindre, han skal forrente. Han kan derved lettere drive virksomheden videre. 

 

Opret testamente

Driver du virksomhed sammen med andre, bør du få lavet et virksomhedstjek og få en vurdering af, om I har behov for at få oprettet testamente til fordel for hinanden. 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab