Måske skal du vente til 2018!

Folketinget behandler for tiden 2 lovforslag, som kan få betydning for dit generationsskifte.

 

Lov om ændring af bo- og gaveafgifter

 

Det ene forslag nedsætter gaveafgiften ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder. Lige nu er gaveafgiften 15 %. Hvis loven bliver vedtaget, er satsen 13 % i 2016 og 2017, 7% i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020.

 

Hvis du i forbindelse med et generationsskifte giver en afgiftspligtig gave på 1.000.000 kr. i 2017, vil gaveafgiften blive 130.000 kr. Hvis du venter til 2018, bliver afgiften kun 70.000 kr.

 

Det er IKKE muligt få gaven ind under den lavere gaveafgift på 7 % ved at lave generationsskiftet nu og udstede et gældsbrev på 1.000.000 kr. og derefter eftergive gældsbrevet som gave i 2018. Gældsbrevet bliver nemlig ikke anset for at være erhvervsvirksomhed. En eftergivelse vil derfor blive belagt med gaveafgiften på 15 %, som stadig skal gælde for gaver og arv, der ikke er erhverv.

 

Læs også: Overvejer du et generationsskifte? - Nyt lovforslag kan hjælpe det på vej

 

Lov om ægtefællers formueforhold

 

Det andet lovforslag vedrører blandt andet muligheden for at lave særeje for den unge generation.

 

Det er ofte et ønske fra den ældre generation at sikre, at ejendommen kan beholdes af den unge, også selv om han/hun bliver skilt eller separeret. Indtil nu har det krævet en gave af en betydelig størrelse, hvis den ældre generation skal kunne bestemme, at ejedommen skal være særeje. 

 

Fremover vil det blive meget nemmere at etablere et sådant 3.mandsbestemt særeje. Nu er kravet blot, at det, som ikke lånefinansieres, skal betales med aktiver, som er gjort til særeje, og der er ingen krav om størrelsen af de midler, som bruges til ”den kontante udbetaling”.

 

Det vil sige, at hvis du overdrager til søn eller datter og som en del af købesummen giver en gave på f.x. 100.000 kr., som skal være særeje, mens resten skal lånefinansieres, så bliver hele ejendommen særeje. Det gælder også, hvis dit barn ikke er gift endnu, så træder særejet blot i kraft, når dit barn bliver gift.

 

Tal med din økonomirådgiver eller med din advokat om, hvornår det bedst kan betale sig at sætte gang i et generationsskifte!  

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab