Regeringen har d. 29. marts 2017 fremsat et længe ventet lovforslag, som nedsætter bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifter. Såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil det betyde, at bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifte af erhvervsvirksomheder vil blive nedsat fra de nuværende 15 % til: 

 

13 % i 2016 og 2017

  7 % i 2018

  6 % i 2019 

  5 % i 2020 og fremefter

 

Nedsættelse af afgiften sker udelukkende for familieejede erhvervsvirksomheder, og der er væsentlige krav, som skal være opfyldt, for at generationsskiftet kan blive omfattet af den nedsatte afgift. 

 

1: Virksomheden eller selskabet skal overdrages til den nære familie, dvs. de personer, som du i dag kan give en gave til 15 % i afgift. Hvis generationsskiftet sker til person udenfor den helt tætte kreds, hvor der skal betales tillægsafgift eller indkomstskat, gælder afgiftsnedsættelsen ikke. Såfremt arvelader eller gavegiver ikke har afkom gælder dog en undtagelse hertil. 

 

2: Afgiftsnedsættelsen baseres på successionsreglerne, dvs. hvis der ikke kan ske succession, kan der heller ikke ske afgiftsnedsættelse. Der behøves dog ikke reelt at ske succession. Det er derfor kun aktive erhvervsvirksomheder, som kan omfattes af afgiftsnedsættelsen. 

 

3: Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år før overdragelsen, og erhververen skal eje virksomheden i mindst 3 år efter erhvervelsen. Sker dette ikke, vil der skulle betales en forholdsmæssig andel af den manglende afgift op til 15 % svarende til den resterende tid af tre års perioden. 

 

4: Der er krav om, at overdrageren eller dennes nærtstående i mindst 1 år af overdragerens ejertid har deltaget aktivt i virksomheden. Aktiv deltagelse karakteriseres som 50 timer om måneden, mens der ved aktier kræves deltagelse i selskabets ledelse. 

 

De nye regler er særligt relevante for dig, som har en stor egenkapital og ønsker at overdrage en del af denne til dine børn, som ønsker at drive familievirksomheden videre i en periode. Nedsættelsen af gave- og boafgift gælder ikke for gældsbreve, som bliver udstedt i forbindelse med generationsskifter, og der er derfor væsentlige incitamenter til at give mest muligt som gave i stedet for som gældsbrev. Hvis ønsket om et gældsbrev grunder i, at der ikke ønskes forskelsbehandling af børnene, kan ”forskelsbehandlingen” afhjælpes ved at anse gaven som et arveforskud. 

 

Successionsreglerne strammes

 

Samtidig med nedsættelsen af bo- og gaveafgift strammes reglerne for successionsmuligheder. Ubebyggede grunde og ejendomsprojekter bliver fremover betegnet som passiv kapitalanbringelse og er dermed aktiver, som gør, at selskabet lettere vil kunne anses som en såkaldt ”pengetank”, dvs. et selskab hvis virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom, besiddelse af værdipapirer, kontanter eller lignende. Bemærk her, at udlejning af landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug ikke betragtes som passiv kapitalanbringelse. Ved lovændringen er incitamentet til at investere i landbrug derfor blevet yderligere styrket. 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab