TELLUS har tidligere skrevet om, at de relle ejere skal registreres i Erhvervsstyrelsens ejerregister.

 

Den 23. maj 2017 trådte reglerne i kraft og det har betydning for ejere af selskaber og ejere af en lang række andre juridiske personer.

 

Reglerne betyder, at kapitalselskaber, I/S, K/S, P/S, virksomheder med begrænset ansvar, erhvervsdrivende fonde, finansielle virksomheder og ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger skal have kendskab til og registrere sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system senest den 1. december 2017.

 

Registret over reelle ejere er lavet for at øge gennemsigtigheden af virksomheders ejerforhold og for at forhindre, at uigennemsigtige ejerstrukturer misbruges til skatteunddragelse.

 

De der skal registreres som reel ejer er, for de fleste virksomhedstyper, den fysiske person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Det antages, at et reelt ejerskab opstår, når en fysisk person direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. 

 

Oplysningerne om reelle ejere skal som minimum indeholde:

 

• Det fulde navn

• Nationalitet

• Bopæl og bopælsland

• Art og omfang af den reelle ejers rettigheder

• CPR-nummer (og hvis den reelle ejer ikke har et CPR-nummer så skal oplysningerne indeholde dokumentation, der sikrer en entydig identifikation af den pågældende, herunder fødselsdato)

• Dato for personens reelle ejerskab – hvis det ikke er muligt at identificere datoen anvendes registreringsdatoen.

 

Uanset om virksomheden har reelle ejere, skal virksomheden registrere et af følgende scenarier: 

 Virksomheden har reelle ejere, som kan identificeres

 Virksomheden har ikke reelle ejere

 Virksomheden kan ikke identificere de reelle ejere

 

Hvis virksomheden ikke har reelle ejere eller ikke kan identificere sine reelle ejere skal virksomhedens ledelse registreres som reelle ejere. 

 

Virksomhederne skal opbevare dokumentation for indhentelse af oplysninger om reelle ejere i 5 år efter hvert identifikationsforsøg samt 5 år efter virksomheden ophører. 

 

Oplysningerne om reelle ejere skal som minimum i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger eller lignende sørge for at kontrollere og om fornødent opdatere sine oplysninger omkring reelle ejere. Det vil sige, at minimum 1 gang årligt, skal virksomheden undersøge, om de indberettede oplysninger er korrekte. 

 

Oplysninger om reelle ejere vil blive offentligt tilgængeligt på cvr.dk.

 

Særligt for I/S

Det er ikke nødvendigvis alle ejere af et I/S som skal registreres, som reelle ejere. Her er det nødvendigt at forholde sig til interessentskabskontrakten og/eller andre bagvedliggende aftaler for at identificere, hvem som konkret har en bestemmende indflydelse i virksomheden på over 25 %. 

 

Manglende registrering af oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system vil kunne medføre bødestraf.

 

Er du i tvivl, så kontakt TELLUS, vi kan hjælpe dig med registreringen.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab