Mange deltidslandbrug vil miste deres status som landbrug - og blive hårdt beskattet.

 

Tekst: Lilli Snekmose, redaktør

 

Et stort flertal i Folketinget er på nippet til at vedtage en ny ejendomsvurderingslov, som formentlig vil resultere i, at rigtig mange deltidslandmænd på et tidspunkt vil vælge at sælge deres jord for at få råd til at bo på deres ejendom.

Forklaringen er, at eksempelvis en ejendom med 15 ha kan gå fra at betale en grundskyld på 4.680 kr. om året til en grundskyld på 58.500 kr. Altså en stigning på 50.000 kr. om året.

Det er advokat Jacob Carl fra TELLUS Advokater, der ridser regnestykket og konsekvenserne op.

 

- For de nuværende ejere er der en overgangsordning, så de ikke umiddelbart bliver ramt. Men ved næste ejerskifte vil den høje grundskyld kunne skræmme købere væk, og det vil formentlig resultere i, at priserne på deltidslandbrug falder for at kompensere.

For ellers skal den nye ejer i eksemplet afsætte 4.485 kr. i budgettet om måneden for at betale den høje grundskyld.

Bliver loven vedtaget, træder den i kraft 1. januar 2018.

 

Mere bolig end landbrug

 Det nye princip i loven er, at vurderingsmyndigheden skal tage stilling til, om små landbrug fortsat skal betragtes som landbrug. Hvis vurderingen er, at ejendommen er mere bolig end landbrug - uanset antallet af hektar - så bliver grundskatten 10-12 gange højere end i dag.

 

- I dag er praksis, at landbrug over 5,5 ha er landbrugsejendomme, men det ændres med den nye lov, siger Jacob Carl.

For at være en landbrugsejendom i den nye forstand, skal der være jord i omdrift og/eller en erhvervsmæssig husdyrproduktion. Alligevel er det ikke sikkert, at det er nok til at blive i kategorien ”landbrug”, for hvis ejeren arbejder uden for bedriften, kan det være, at vurderingsmyndigheden vurderer, at beboelseselementet vejer tungest, og så er ejendommen ikke længere landbrug, forklarer advokaten. 

Stort udsalg af jord

 

Mange deltidslandmænd vil formentlig føle sig tvunget til at sælge jord fra for at undgå den voldsomme stigning i grundskat.

- Ved at sælge jord, kan det blive lettere til sin tid at komme af med ejendommen. Men folk bliver da bragt i et dilemma, for der er jo en grund til, at de har valgt at købe en ejendom med jord. Loven kan blive dødsstødet til en livsform, mange holder af, siger Jacob Carl.

 

Han anbefaler, at man som deltidslandmand får fat i en mægler for at få overblik over de økonomiske konsekvenser, hvis loven vedtages. Det gælder måske i særlig grad for deltidslandmænd, der står lige foran et generationsskifte.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab