SKAT har i en række nyligt afgjorte sager påstået, at hovedaktionæren i et selskab skulle beskattes af fri jagt. Senest har Vestre Landsret givet SKAT medhold, hvorfor det indtil videre må betragtes som en retspraksis der er kommet for at blive.

 

Beskatning af fri jagt for hovedaktionæren 

 

Det er i retspraksis flere gange fastslået, at muligheden for privat jagtudøvelse på selskabets jord eller skov er skattepligtig som enten løn eller maskeret udbytte. 

 

Som udgangspunkt forefindes formodningen, såfremt selskabets direktør eller hovedaktionær eller dennes nærmeste familiemedlemmer er aktive jægere, dvs. har jagttegn. Det er herefter op til jægeren at afkræfte, at selskabets ejendom ikke har været til rådighed for jægeren. 

 

Formodningen kan eksempelvis afkræftes, såfremt jagten er udlejet hele året, eller såfremt jægeren kan godtgøre, at denne ikke længere er aktiv jæger grundet helbredsmæssige udfordringer, som gør jægeren ude af stand til at gå på jagt på det pågældende stykke jord. 

 

Afkræftes formodningen ikke, vil direktøren/hovedaktionæren blive beskattet af fri jagt som enten løn eller maskeret udbytte. Endvidere kan selskabet beskattes af en fikseret jagtlejeindtægt. 

 

Hvis der er flere aktionærer, der alle betragtes som hovedaktionær grundet familieforhold, skal de, såfremt de eller deres nærmeste er aktive jægere og udnytter rettigheden, beskattes af maskeret udbytte i forhold til deres andel af selskabet.

 

Hvis det ikke er hovedaktionæren selv, men dennes nærtstående eksempelvis børn, som benytter jagten, kan der endvidere være tale om en gaveafgiftspligtig ydelse

 

Hvor meget er beskatningen på? 

 

SKAT fastsætter som udgangspunkt en markedsværdi for jagtlejen. I praksis er der store variationer landsdelene igennem. I de afgjorte sager indtil videre har praksis vist at jagt oftest værdiansættes mellem 200-800 kr. pr hektar alt afhængig af, hvor god jagt der er, hvor i landet jagten er beliggende, om der er jagthytte osv. til stede.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab