Der er nye regler på vej omkring bekæmpelse af Bjørneklo.

 

Efter de gældende regler om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, kan kommunen, når der ligger en vedtaget og offentliggjort indsatsplan, påbyde ejer eller bruger at foretage bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

 

Følger man ikke påbuddet, kan kommunen indgive en politianmeldelse og/eller foretage bekæmpelsen for kommunens egen regning på ejers eller brugers areal.

 

Efter de nye regler, kan kommunen foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning.

 

Der er fastsat et loft over de udgifter, kommunerne kan vælte over på ejeren eller brugeren. Dette loft kan kun undtagelsesvis fraviges. Loftet er fastsat til 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016- priser). Loftet reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned.

 

Muligheden for politianmeldelse bortfalder – og dermed bødestraffen.

 

De nye regler alene gælder for indsatsplaner vedtaget og udstedt den 1. juli 2017 eller senere.

 

Reglerne er i høring og forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab