Af Marianne Rask og Brian Jacobsen

 

Selskaber med en kapital på 1 kr. indføres, anpartskapitalen sættes ned til 50.000 kr. og SMBA afskaffes.

 

Lov nr. 616 her i 2013 har ændret på selskabsloven og medført 3 væsentlige ændringer. Loven er vedtaget, men træder først i kraft pr. 1. januar 2014 (for de fleste dele af loven).

 

Selskaber til 1 kr.

Pr. 1. januar 2014 bliver det en realitet, at selskaber kan stiftes med en kapital på 1 kr.

Iværksættere får herved muligheden for at starte virksomhed inden for de selskabsretlige rammer med økonomisk begrænset hæftelse for 1 kr. i selskabskapital. Så går du rundt med en iværksætter i maven, er der nu en grund mere til at opstarte i selskabsform.

 

Selskabet er døbt iværksætterselskab (IVS), men formen og de regler, iværksætterselskabet skal leve under, er med få undtagelser de samme, som for det kendte anpartsselskab (ApS). De eneste to forskelle er betegnelsen på selskabet, der skal betegne sig ”iværksætterselskab” eller ”IVS”, samt at iværksætterselskabet hvert år skal henlægge 25 pct. af det årlige overskud til en særlig reserve, der skal bidrage til opbygning af selskabet kapitalgrundlag, indtil iværksætterselskabet har opsparet en kapital på 50.000 kr.

 

Navnet siger sig selv. Iværksætterselskabet er tiltænkt iværksættere, som ønsker at igangsætte et forretningspotentiale, men som i opstartsfasen hverken har økonomi eller behov for et større kapitalgrundlag. Derudover er der ingen begrænsninger. Reglerne giver alle mulighed for i stedet for at drive virksomhed i personligt regi, at opstarte virksomhed i, eller lade sig omdanne til et iværksætterselskab.

 

Husk i forbindelse med en selskabsoprettelse, at det er vigtigt at inddrage de skatteretlige aspekter, når du skal beslutte, hvad der er den bedste løsning for dig.

 

Når iværksætterselskabet har opsparet en kapital på 50.000 kr. kan man vælge, at selskabet skal overgå til et anpartsselskab, hvorefter de generelle kapital- og udbyttebestemmelser, der gælder for anpartsselskaber, træder i kræft.

 

Anpartskapital på 50.000 kr.

Som det også fremgår ovenfor, så er det samtidig bestemt i loven, at ApS’er fremover kun skal have en kapital på 50.000 kr. i stedet for de nuværende 80.000, som var en nedsættelse fra de tidligere 125.000.

Nedsættelsen ændrer naturligvis ikke på, at ledelsen i selskabet stadig er forpligtet til at vurdere, om kapitalen er forsvarlig i forhold til driften.

 

Nedsættelsen sker, idet den hidtidige nedsættelse ikke har medført det boost af ApS-oprettelser, som man havde håbet på. Kombineret med de nye IVS’er håber man på, at den yderligere nedsættelse kan medføre forøget incitament i den private sektor.

 

SMBA afskaffes

Siden 1995 har det været muligt at drive selskab i SMBA-formen, men pr. 1/1-2014 forsvinder denne mulighed. Erhvervsstyrelsen har ved vurderingen af selskabsformen fundet, at den ikke harmonerer så godt, som forventet med det danske system.

 

Eksisterende selskaber vil kunne fortsætte som SMBA. Det er kun muligheden for oprettelse, som fjernes fra selskabsloven. Andelsselskaber og foreninger, som bruger formen med begrænset ansvar berøres umiddelbart ikke af ændringen i selskabsloven.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab