Folketinget har den 15. december 2016 vedtaget en ændring af skatteforvaltningsloven..   

 

Muligheden for omkostningsgodtgørelse blev for skattepligtige selskaber og fonde afskaffet i 2009. 

 

Lovændring genindfører omkostningsgodtgørelse 

Med lovændringen genindføres selskabers og fondes ret til omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager for udgifter til sagkyndig bistand fra den 1. januar 2017 eller senere. Det betyder, at selskaber og fonde på lige fod med fysiske personer får dækket 50 procent af omkostningerne til sagkyndig bistand i klagesager og retssager mod SKAT, hvis sagen tabes, eller hvis der ikke i overvejende grad opnås medhold, og 100 procent af udgifterne, hvis der opnås fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. 

 

Den økonomiske belastning ved at føre skattesager har betydet, at især små og mindre selskaber har undladt at føre ellers fuldt berettigede sager mod SKAT, fordi de ikke har haft økonomi til det. Lovændringen vil styrke selskaber og fondes retssikkerhed over for SKAT væsentligt, fordi omkostningerne forbundet med at føre skatte- og afgiftssager lempes betydeligt med de nye regler. 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab