NaturErhvervstyrelsen er kommet med en præcisering af forskellen mellem græsnings- og forpagtnings-aftaler.

 

En græsningsaftale er kendetegnet ved at ejeren af arealet:

1. Har mulighed for at lade andre dyr afgræsse arealet.
2. Opsætter og vedligeholder hegn, el , vandforsyning m.m.
3. Gøder og vedligeholder arealet (evt afpudsning) og medtager gødningsforbruget i sit gødningsregnskab.
Ejeren af dyrene har det fulde ansvar for pasning af dyrene, herunder bl.a. fodring og opsyn (også hegn og vanding).

 

Årsagen til, at NaturErhvervstyrelsen er kommet med præciseringen, er, at der er mange, der har fået tilskud til hegning af græsarealer beliggende i Natura 2000 områder.
Såfremt dette tilskud er søgt af ejeren af dyrene (måske et ”dyrelaug”), opfylder ejeren af arealet ikke betingelserne for at søge enkeltbetalings- og andre arealtilskud, idet det kun kan søges af den person, som har rådighed over arealet. I denne situation er betingelserne for, at det er en græsningsaftale, ikke opfyldt, idet det er ejeren af dyrene, som har opsat/taget initiativ til hegnet.

 

NaturErhverv vil sige, det er en forpagtningsaftale, med den konsekvens, at ejeren ikke opnår enkeltbetalingstilskud m.m.
Såfremt der søges om tilskud til hegning, og/eller der er tale om større arealer, er rådet derfor at lade dyreejeren forpagte jorden. Herved opnås også den sidegevinst, at ”tvivlsomme” arealer kommer ud af din ansøgning.

 

Får du brug for hjælp til enten at lave en græsnings- eller forpagtningsaftale, er vi naturligvis til rådighed.

 

Forpagtningsaftaler

Videncentret i Skejby reviderer løbende aftaleparadigmerne.
Den seneste ændring/ajourføring er en konsekvens af Reformen af EU's landbrugspolitik.
Der opfordres til, at parterne tager stilling til, om forpagtningsafgiften er fastsat ud fra forudsætningen om, at kravene til den grønne komponent er opfyldte med den konsekvens, at afgiften er uafhængig af, om den ekstra EU-støtte udbetales eller ej.

 

Det er p.t. vanskeligt at spå om udviklingen i EU´s landbrugsstøtte. Det bør derfor overvejes, om det skal aftales, at forpagtningsafgiften skal ændres ved større ændringer (feks. 10 %) af landbrugsstøtten.

 

Vi vil senere orientere om ændringerne af EU´s landbrugspolitik herunder hvad grøn komponent står for.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab