Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fremsatte den 5. oktober 2016 et lovforslag om blandt andet mulighed for at aktie-, anparts- og iværksætterselskaber lovligt kan yde økonomisk bistand til dets ejere og ledere.

 

Den økonomiske bistand omfatter selskabers ydelse af (aktionær)lån, sikkerhedsstillelse og stille midler til rådighed.

 

Hvis forslaget vedtages, bliver det fra den 1. januar 2017 lovligt for selskaber at yde økonomisk bistand, når følgende betingelser er opfyldt:

• Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2, 

• Det skal ydes på sædvanlige markedsvilkår,

• Beslutningen skal træffes enten af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen og

• Beslutningen kan tidligst træffes efter aflæggelse af selskabets første årsrapport.

 

Mindst lige så interessant, så er det muligt at lovliggøre et ulovligt aktionærlån eller anden økonomisk bistand. Har selskabet forud for den 1. januar 2016 ydet en ulovlig økonomisk bistand, som opfylder ovennævnte betingelser, er det i en overgangsperiode muligt at lovliggøre bistanden.

Overgangperioden løber til selskabets førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016, hvor generalforsamlingen her skal beslutte at opretholde den økonomiske bistand som lovlig økonomisk bistand. 

 

Hvis du ønsker at høre nærmere omkring reglernes muligheder for dig eller dit selskab, er du velkommen til at kontakte TELLUS Advokater på 76 60 22 30.

 

Loven er vedtaget og trådte i kraft pr. 1. januar 2017.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab