På langt de fleste ejendomme i Danmark er der tinglyst servitutter, der beskriver særlige rettigheder eller bestemmelser, der er pålagt ejendommen.

 

 Imidlertid er rigtig mange af disse servitutter forældede, fordi tiden er løbet fra dem. Det kan for eksempel være gamle færdselsretter, vandingskontrakter, jagtlejeaftaler, servitutter om udstykning, bebyggelseskrav, byggelinjer og meget andet.

 

 Når vi som rådgivere for enten køber eller sælger af fast ejendom gennemgår tingbogen, møder vi ofte problemer omkring ejendommens tinglyste servitutter, enten fordi de måske er blevet tinglyst på et forkert matrikelnummer eller måske har været tidsbegrænset og så aldrig er blevet aflyst efter udløb. 

 

 Disse problemer kan i værste fald trække ekspeditionstiden ud i forbindelse med sagens behandling, og kan let medføre, at det bliver dyrere for alle parter. 

 

 I nogle tilfælde kan servitutterne ligefrem forhindre gennemførelsen af handelen, have indflydelse på belåning af ejendommen eller endda presse prisen på ejendommen. 

 

 Det er den, der er anført som påtaleberettiget i servitutten, som har retten til at aflyse, men det kan være svært at finde vedkommende, da det jo kan være alt lige fra nedlagte forsyningsselskaber, amter eller andre virksomheder, som ikke eksisterer mere til for eksempel arvinger efter en afdød person.

 

 Derfor kan sagsbehandlingstiden ofte trække ud, da disse myndigheder - som skal give tilladelsen til aflysning af servitutten - er nødt til at stille store krav til dokumentationer omkring aflysningen.

 

 Det medfører ofte ekspeditionstider på flere måneder, og vi opfordrer derfor til, at man som ejer af fast ejendom, uanset om det er en landbrugs-ejendom, erhvervsejendom, boligejendom, sommerhus, eller anden fast ejendom, at man gør sig klart, at det er mindst lige så vigtigt at få ”ryddet op” i tingbogen, som det er at gøre ejendommen salgsklar rent fysisk og at man derfor på et tidligt tidspunkt før en handel underskrives, får sin advokat til at lave et ”sundhedstjek” af tingbogen, og forsøger at få slettet de gamle overflødige servitutter, uanset at man måske skal eje ejendommen i mange år endnu. 

 

 På den måde har man sikret sig mod ”overraskelser”, når man skal til at sælge, og ejendommen kan også bedre holde sin værdi såvel i relation til pantsætning, som i tilfælde af salg.

 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab