I hvilken form bør min minkvirksomhed drives, og hvordan skal jeg gøre, hvis jeg vil drive det i et selskab? Få svarene i denne artikel.

 

Mange privatformuer er usikrede, når erhvervsdrivende driver deres virksomhed i personligt regi. Går virksomheden nedenom og hjem, ryger privatformuen ofte sammen med faldet af virksomheden.

 

Der er mange gode grunde til at drive virksomhed i personligt regi. Dette gælder ikke mindst i begyndelsen, hvor udgifterne er større end indtægterne. Efterhånden som tiden går og virksomheden udvikler sig, bør man dog – af mange grunde – overveje driftsformen.

 

Gode råd, hvis virksomheden drives i personligt regi

Det er vigtigt, at adskille privatformuen fra virksomheden. For ægtefæller kan dette ske ved at dele formuen op, så den ene ægtefælle ejer virksomheden, og den anden ejer privatformuen. Har I formue, som I begge er ejer af – eller skal formuen overgå til den anden part, skal en sådan opdeling ske ved at oprette og tinglyse en ægtepagt. Det er en god ide at søge advokatbistand, for at få afklaret hvordan denne opdeling påvirker/skal påvirke en senere deling ved eksempelvis skilsmisse eller død.

I tilfælde af, at driften af minkfarmen giver underskud, eller minkfarmen ifalder et erstatningskrav, som gør, at minkfarmen må lukkes med et underskud, er privatformuen som udgangspunkt sikret, hvis man har adskilt privatformuen fra virksomheden.

 

Et eksempel: Ægteparret Hans og Jette har delt formuen op, så Hans, der er minkfarmer, ejer farmen og Jette, der er ansat som kontorassistent på kommunen, ejer bilen og en bankkonto.
I tilfælde af, at minkfarmen skal sælges (og såfremt kreditorerne til minkfarmen ikke kan blive fyldestgjort ved salgssummen), er bilen og bankkontoen i sikkerhed for kreditorerne. Havde Hans været medejer af bilen og/eller bankkontoen, kunne kreditorerne have krævet at bilen skulle sælges, og krævet en eventuel fortjeneste til at dække deres tab. Ligeledes med pengene på bankkontoen.
Ulempen ved denne konstellation er, at Hans højst sandsynligt vil gå konkurs eller skulle igennem en rekonstruktion. Dette kan man udgå ved at lægge minkfarmen ind i et selskab.

 

Selskaber

Ved at lægge minkvirksomheden ind i et selskab, undgår man at gå personligt konkurs, såfremt virksomheden må lukkes med et underskud. Man kan sige, at der er en skudsikker grænse mellem selskabet og ejeren. Det er en forudsætning, at ejeren ikke har stillet sikkerhed / kautioneret for selskabets forpligtelser.
Selskabsdrift er således relevant hvis man vil undgå risikoen for personlig konkurs. Er man ikke gift vil denne konstellation være eneste mulighed for at afskille privatformuen fra virksomheden.
I takt med at selskabet opnår overskud, kan man hæve pengene gennem udbytte/udlodning til ejeren, således at pengene bliver sikret mod selskabets kreditorer. Ejeren bliver dog beskattet af hævningen.

 

Hvis vi fortsætter ovennævnte eksempel, så lad os sige, at Hans har lagt minkfarmen ind i et selskab. I årene 2009-2012 har minkfarmen haft overskud, og Hans har hævet 1 million gennem årene. Hans er blevet beskattet af pengene.
Af uransagelig årsager må Hans ophøre med at drive minkfarmen, og den bliver solgt med et underskud på 1 million. Den kreditor, som har tabt 1 million kr., kan som udgangspunkt ikke komme til Hans og kræve betaling af hans privatformue, selvom Hans igennem de seneste år har hævet 1 million kr. fra minkfarmen.

 

Flere selskaber

Mulighederne for risikoafgrænsning overfor kreditorerne er utallige.

Ved at sætte et Holding-selskab ind mellem driftsselskabet og den private person, kan man (på samme måde som med ét selskab) i takt med at Driften opnår overskud, hæve pengene til Holding’et. Fordelen ved denne konstellation er, at hævningen ikke bliver beskattet, så længe pengene bliver i samme koncern, hvilket vil være tilfældet i denne situation.

Ønsker man at investere pengene på ny, kan man enten starte en virksomhed i Holding’et eller lave et nyt selskab (driftsselskab nr. 2), som Holding’et er ejer af.
Igen er forskellen på at drive virksomheden direkte i Holding’et og drive den gennem driftsselskab nr. 2, at man afgrænser risikoen overfor virksomhedens kreditorer ved at drive virksomheden gennem det nye driftsselskab. Virksomhedens kreditorer vil således ikke kunne få adgang til Holding’ets øvrige formue (såsom f.eks. driftsselskab nr. 1), som Holding’et også er ejer af.

 

Vi fortsætter eksemplet med Hans, og siger han har stiftet holdingselskab, og på samme måde, som ovenfor er der sket udbytte på 1 million kr., men denne gang er de gået i Holdingselskabet. Ved at holde pengene inde i samme koncern bliver udbyttet ikke beskattet.

Ønsker Hans nu at investere i for eksempel udlejningsejendomme, kan han via holding’et opkøbe ejendommene.

 

Nogle minkavlere ser også fordelen ved at opdele minkdriften i flere selskaber for eksempel i et avlsselskab og i et pelsningsselskab, måske endda et opdrætsselskab. Igen for at minimere risikoen for tab.

 

Flere ejere

Selskabsdrift er også en fordel ved en glidende overdragelse, enten ved generationsskifte (til et barn eller en nær medarbejder), eller en helt tredje person.
Når minkfarmen i vores eksempel først er lagt ind i selskabet (solgt til selskabet), behøver man ikke at overdrage minkfarmen igen, idet det er andele af selskabet, der bliver overdraget. Fordelen ved dette er, at der ikke skal betales tinglysningsafgift på de 6 promille af købssummen eller den offentlige vurdering, hvilket kan løbe op i betydelige størrelser.

 

Hvordan laver man et selskab?

Man stifter et selskab ved at underskrive et stiftelsesdokument, som indeholder et sæt vedtægter.

Ønsker man et A/S skal man indskyde mindst 500.000 kr. og ønsker man et ApS skal man indskyde mindst 50.000 kr. Efter den 1. januar 2014 kan man også vælge at lave et iværksætterselskab (IVS) til 1 kr.
Er der tale om en virksomhedsomdannelse, er der typisk frie aktiver, som kan indskydes som selskabskapital.

 

Når selskab er stiftet, skal det inden 14 dage registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Et selskab bør stiftes med assistance fra advokat. Skal der være flere ejere, bør der laves en ejeraftale, og hver ejer bør have sin egen rådgiver under forhandlingerne, så man sikrer, at ejeraftalen får en rimelig balance.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab