I slutningen af 2014 blev det et krav, at ejere i nogle virksomheder skulle registreres i Det Offentlige Ejerregister.

 

Den 16. marts 2016 kom turen til alle fysiske personer (næsten). Alle fysiske personer, der ejer eller kontrollerer en virksomhed, skal registreres i et nyt register i Erhvervsstyrelsen. 

 

Det er stort set alle virksomheder, der bliver omfattet af de nye regler.

 

Formålet er at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Man vil forsøge at hindre misbrug af selskabs- og skattelovgivningen, ved at skabe en øget gennemsigtighed i ejerforholdene. Reglerne gør det mere besværligt at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. 

 

En konsekvens af reglerne er, at virksomhederne skal registreres i CVR. Det får betydning for en række interessentskaber, kommanditselskaber og fonde, som ikke er registreret i dag, men som nu skal til at registreres.

 

En del af de virksomheder, der skal registrer i registeret er blandt andet.:

  • aktie-, anparts-, iværksætter-, partnerselskaber,
  • fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, der anses for at være erhvervsdrivende
  • interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber og -foreninger, 

De oplysninger, som virksomheden skal bruge, er den navn og adresse, samt hvilke rettigheder personen har.

 

Hvis der ikke er nogen fysisk person, eller hvis virksomheden ikke kan identificere nogen, optages medlemmerne af virksomhedens daglige ledelse, som ejere.

 

Virksomheden skal registrere oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at virksomheden er blevet bekendt med, at personen, og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret. 

 

Virksomheden skal desuden opbevare oplysningerne i 5 år efter at personen har afhændet sine anparter.  Desuden skal virksomheden opbevare dokumentation på, at de har forsøgt at identificere personen i 5 år efter forsøget er gennemført.

 

Virksomheden skal udlevere oplysningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden bliver anmodet herom. 

 

Udleveringspligt gælder også til andre offentlige myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

 

Reglerne er ikke trådt i kraft, og det er overladt til Erhvervs- og vækstministeren at beslutte, fra hvornår reglerne skal gælde.

 

TELLUS opdaterer her på siden, når reglerne sættes i kraft.

 

Er du i tvivl om du skal registreres, så kontakt os for et møde.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab