Bramgåsen er i dag en bestand på ca. 1,2 millioner fugle. De blev fredet i 1970´erne og er vokset til en levedygtig bestand. Der skydes ca. 100.000 bramgæs årligt på tværs af landene, men bestanden reduceres ikke ved afskydningen.


Gåsen er beskyttet af EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og har ikke en jagttid, hvor den frit kan jages, men den tillades reguleret i de områder, hvor den gør skade på landmændenes marker/afgrøder.


Reglerne om regulering administreres af Naturstyrelsen, hvor ejeren eller brugeren (forpagter) af jorden, kan ansøge om tilladelse til regulering.


Der er mulighed for regulering af bramgåsen i perioden fra 1. september og frem til 29. februar. I tiden fra 1. marts og frem til 31. maj kan der også reguleres efter ansøgning, men kun for en måned ad gangen.


Der kan søges tilladelse til regulering på virk.dk, med digital signatur, hvis du er ejer/bruger af arealerne. Hvis andre indsender ansøgningen, skal dette ske i papirform, med alm. brevpost. Ansøgningen skal være medunderskrevet af ejeren.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab