Som arbejdsgiver har man et stort ansvar for de ulykker, som medarbejderne kommer ud for.


Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet er tilrettelagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis der sker en ulykke, er der nærmest en formodning for, at det nok skyldes, at arbejdsgiveren ikke har truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.


Nogle gange forsøger arbejdsgiveren sig med et argument om, at medarbejderen selv var skyld i ulykken, fordi han/hun har handlet i strid med givne instrukser eller ikke har benyttet det sikkerhedsudstyr, som var til rådighed. Det lykkes sjældent at vinde gehør hos domstolene for dette argument, hvilket en lang række domme vidner om.


Vestre Landsret har den 18. november 2014 truffet afgørelse i en sag, som viser, hvor svært det er at komme igennem med, at arbejdstageren selv skal tage (en del af) skylden.

 

I den konkrete sag var 2 tømrere ved at lave en skotrende og stod på spærrerne i ca. 3 meters højde over et betongulv.  De havde et bukkestillads med, som de havde sat op på betongulvet, og som var ca. 2 meter højt.


Under arbejdet trådte den ene tømrer ud på en krydsfinerplade, som lå på spærrerne, men ikke var gjort ordentlig fast. Han faldt ned, ramte først kanten af stilladset og derefter betongulvet og kom til skade.  Han lagde sag an mod arbejdsgiveren om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden, indtil han blev raskmeldt.


2 dommere i Vestre Landsret mente, at arbejdsgiveren havde det fulde ansvar. Det var hans ansvar, at man – som man plejede – anvendte en arbejdsmetode med at lægge plader ud uden straks at skrue dem forsvarligt fast. Bukkestilladset havde ikke en størrelse, som under de forhold udgjorde tilstrækkelig faldsikring.


1 dommer mente, at tømreren, der var meget erfaren, selv burde have sørget for at skrue pladerne fast, eller at stilladset stod det rigtige sted – nemlig lige under det sted, hvor arbejdet foregik. Han ville derfor frifinde arbejdsgiveren.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab