En dag op mod jul for længe siden konstaterede en dyrlæge på et slagteri, at én af de indleverede køer havde et sår på halen. Dyrlægen skønnede, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af dyreværnsloven, og anmeldte sagen til politiet. Samtidig frøs han resolut halen ned med henblik på senere bevisførelse og skrev ind i sin anmeldelse, hvilken besætning, koen kom fra.


Politiet sendte nu sagen til landbetjenten, der efter nytår ringede til den landmand, som skulle have sendt koen på slagteri. Landmanden blev meget forbavset, men indrømmede, at han den dag havde sendt et par køer til slagtning. Han havde dog ikke set, at nogen af dem skulle have et sår på halen og havde heller ikke observeret, at nogen af hans køer skulle være plaget af sygdom eller sår.


Landbetjenten skrev nu en kort rapport om, at landmanden var blevet sigtet for uforsvarlig behandling af sin besætning, og at han havde tilstået forholdet.


Det blev sommer, og landmanden modtog et brev fra politiet – indeholdende en bøde på 10.000 kr. for groft uforsvarlig behandling af besætningen.


Landmandens advokat skrev samme sommer til politiet, at landmanden ikke kunne erkende sig skyldig. Landmanden havde været tilmeldt sundhedsordning, havde jævnligt dyrlægen på kontrolbesøg i stalden og var meget omhyggelig med at gennemgå kreaturer, der skulle til slagtning. Landmanden kunne dog, for at få en ende på sagen, gå med til at afgøre sagen med betaling af en bøde på 5.000 kr. for uforsvarlig behandling, som han jo oprindelig var sigtet for.


Så blev det jul igen – og sommer og jul igen, uden at der kom svar fra politiet, og advokaten arkiverede sagen og meddelte landmanden, at den nu var forældet – men ak:


Da det stundede mod påske i det tredje år efter koens død, kom der på ny brev fra politiet: Nu kunne sagen afgøres med en bøde på 5.000 kr. – hvis blot landmanden så forstod, at han fremover skulle passe bedre på.
Advokaten fandt straks sagen frem igen og skrev til politiet, at de var for sent ude – nu var det mere end 2 år siden, at dyrlægen fandt skaden på koen – og så var sagen jo forældet.


Det var politiet ikke til sinds sådan lige at affinde sig med, og efter påske sendte de så sagen i retten. Det blev sommer, og sagen var næsten glemt, men hen mod jul kom der brev fra retten: Sagen skulle behandles i retten lige inden jul.


Landmanden, hans advokat, anklageren og dommeren brugte en times tid på at gennemgå sagen, hvorefter dommeren konkluderede: Sagen var forældet, fordi politiet ikke i 1½ år – fra eftersommeren i det første år og til påske i det 3. år – havde nogen forklaring på, hvad sagen ventede på. Landmanden blev derfor frifundet.

 

Fakta:


Strafferetlig forældelse:
En straffesag forældes, når politiet ikke har indledt retsforfølgning inden for en given periode, efter at en forbrydelse er begået. For de fleste bødesager er det 2 år. Hvis politiet indleder retsforfølgning – f.eks. ved at udsende et bødeforlæg – afbrydes forældelsen. Hvis efterforskningen herefter standses på ubestemt tid – dvs. uden at politiet kan forklare, hvad vi venter på – løber forældelsen videre, som om den ikke havde været afbrudt.

 

Uforsvarlig og groft uforsvarlig:
For at blive straffet for uforsvarlig behandling skal det være bevist, at man ved at være almindeligt omhyggelig med sine ting kunne have undgået at overtræde loven.


Straf for groft uforsvarlig behandling kræver, at det er bevist, at man har optrådt usædvanlig skødesløst eller hensynsløst.


Når der er tale om overtrædelse af dyreværnsloven, er man betydelig tættere på at blive frakendt retten til at have med dyr at gøre, hvis man er straffet for groft uforsvarlig behandling af sine dyr.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab