I efteråret 2013 omtalte vi nogle ændringer af selskabsloven, som var vedtaget, men ikke trådt i kraft.

 

Disse ændringer er nu trådt i kraft pr. 15. marts 2015.

 

Det betyder blandt andet:

  • At en overkurs i et anpartsselskab ikke nødvendigvis skal indbetale fuldt ud, hvis der er tale om en kontant stiftelse eller kapitalforhøjelse
  • At der ikke længere skal foreligge en åbningsbalance/overtagelsesbalance ved overtagelse af en bestemmende post kapitalandele. Der er alene krav om en åbningsbalance/overtagelsesbalance ved  en stiftelse/kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed
  • At det er muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed
  • At kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er ændret, således at anmeldelsesperioden udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om den påtænkte transaktion
  • At der er mulighed for andelshaverne i et andelsselskab at fravælge en omdannelsesplan, så der også er mulighed for en såkaldt straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab