Landbrug & Fødevarer har klaget over vandplanerne ved Natur- og Miljøklagenævnet, og anlægger en retssag ved domstolene. Hvis de vinder sagen hos nævnet og/eller ved domstolene, får de tilsidesat samtlige statslige vandplaner som ugyldige i deres helhed, og en retssag anlagt af den enkelte lodsejer/landmand vil være unødvendig.

 

Vinder Landbrug & Fødevarer ikke en af sagerne, er det op til den enkelte lodsejer/landmand, at sikre sig muligheden for at få tilsidesat vandplansreguleringen af den enkeltes ejendom.


Er du blevet ramt af vandplanerne på en uacceptabel måde, og vil du være sikker på, at bevare muligheden for at få tilsidesat vandplanen for din bedrifts ejendom, skal du senest torsdag den 30. april 2015 klokken 15:00 anlægge en retssag mod Naturstyrelsen.

 

Landbrug & Fødevare har fået udarbejdet et eksempel til en minimalstævning og et følgebrev til retten, der kan benyttes, hvis du ønsker muligheden for at få tilsidesat vandplansreguleringen af din ejendom i tilfældet af, at Landbrug & Fødevare ikke vinder sagen.


Eksempel på minimalstævning kan hentes her: Stævning


Eksempel på følgebrev kan hentes her: Følgebrev

 

Hvis du ønsker nærmere rådgivning om, hvorvidt din ejendom er ramt af vandplanerne på en uacceptabel måde, der gør at du vil have ret til erstatning, hvis Landbrug & Fødevare ikke vinder den principielle sag, kan du kontakte landboretskonsulent Per Vinther hos Jysk Landbrugsrådgivning

 

Hvis du ønsker rådgivning eller bistand til at anlægge retssagen, kan du kontakte advokat Ellen Marie Sørensen hos TELLUS Advokater på telefonnummer 76 60 23 30.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab