Af Marianne Rask og Ellen Marie Kaae

 

Et godt ejerskifte tager gerne 5 år at planlæge – hvis ikke længere tid. Det kræver både teknisk og mental forberedelse – og sætter man ikke gang i den proces i tide, udhuler det værdien af virksomheden.

 

En faldende salgspris er den typiske konsekvens, hvis et ejerskifte ikke er planlagt i tide, og det kan være en økonomisk lussing for en sælger især, hvis det meste af ”pensionsopsparingen” ligger i virksomheden. I værste fald bliver virksomheden slet ikke solgt og må i stedet lukke.

 

Vi har i mange år tilbudt produktet ”Dit landbrug i udvikling,” hvor du sammen med din revisor og eventuelt en virksomhedsrådgiver eller finansrådgiver samt advokat gennemgår de sidste års regnskaber, og på et møde sammen med dig og eventuelt din samlever, drøfter mulige planer for virksomheden og ikke mindst dig/jer privat – alt efter hvad du/I har af fremtidsplaner.

 

Der er flere elementer, som kan blokere for et ejerskifte

 

Manglende parathed hos den nuværende ejer samt problemer for køber med at skaffe finansiering er blandt de største barrierer for et ejerskifte.

 

Finansiering er naturligvis et hovedspørgsmål i forbindelse med ejerskifter. Markedet i dag kræver ofte, at sælger må forberede sig på at være mere fleksibel og medfinansiere salget i forhold til at tilbyde sælgerfinansiering - f.eks. i form af earn out-aftaler eller betaling i rater.

 

Er du mentalt forberedt til at medfinansiere salget, eller har du en forventning om at få hele ”gevinsten” med det samme.

 

TELLUS Advokater opfordrer virksomhedsejere til at komme ud af busken og begynde at sætte gang i arbejdet med at planlægge et ejerskifte. Ønsker du vores input, er du velkommen til at kontakte os.

 

Det kræver nemlig meget planlægning at få lavet et generationsskifte så godt som muligt for alle parter. Nedenfor er et par hovedpunkter om generationsskifte uden for familien.

 

Generationsskifte uden for familien

 

Lovgivningen indeholder flere regler - blandt andet om skattemæssig succession, som skal lette et generationsskifte, der sker i den nære familie – f.eks. mellem far og søn.

 

Vil man derimod lave et generationsskifte mellem personer, der ikke er i nær familie, er det straks vanskeligere. Der kunne f.eks. være tale om 2 naboer, der har arbejdet sammen, eller mellem en landmand og hans fætters søn.

 

Medarbejderreglen

 

En vej frem til løsningen er at bruge reglerne om overgang til nære medarbejdere. Det kræver imidlertid at den, der skal overtage landbrugsbedriften, har været ansat hos den ældre landmand i hvad der svarer til en fuldtidsstilling i 3 år. Hele ansættelsen skal ligge inden for de sidste 5 år inden overdragelsen. Hvis disse betingelser – og bopælskravet – er opfyldt, kan den ældre landmand overdrage sin ejendom helt eller delvist til medarbejderen med skattemæssig succession.

 

Medarbejderreglerne dur ikke, hvis generationsskiftet skal ske mellem ”ligeværdige” parter, der hver især bidrager med deres ejendom til samarbejdet. Reglerne kan ofte heller ikke bruges, når man går i gang med 2. del af et generationsskifte, hvor første del er sket efter medarbejderreglerne for et par år siden. For så er medarbejderen jo pludselig ikke medarbejder længere – han er blevet medejer.

 

Selskabskonstruktion

 

Her kan en selskabskonstruktion være en god løsning. Den landmand, der vil sælge sin ejendom, omdanner virksomheden til et selskab. Derudover stifter han et holdingselskab, som skal eje aktierne i det selskab, der driver ejendommen (driftsselskabet). Udbyttet fra driftsselskabet kan han skattefrit trække over i sit holdingselskab, så værdierne i driftsselskabet holdes nede.

 

Den unge landmand, der skal overtage landbruget, stifter også et holdingselskab. Dette selskab køber nu efterhånden aktierne i driftsselskabet fra den ældre landmands moderselskab.

For mere information omkring generationsskifte, kontakt venligst:

 

Jacob Carl, advokat

Jørgen Hautorp, advokat

Erik Jensen, Ejendomsrådgiver

Holger Bjørnskov, Ejendomsrådgiver

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab